Kategorija: Pastoralni radnici

Home / Pastoralni radnici
Don Ivica Puljić
Objava

Don Ivica Puljić

A. Biografski podaci Rođen 17. VI. 1948. na Brštaniku, općina Stolac, Hercegovina. Roditelji: Marko Puljić i Cvijeta r. Maslać. 1. ŠKOLOVANJE: Osnovnu školu je pohađao 1955-1963. u Dabrici, na Brštaniku i u Crnićima – općina Stolac.

  • 1
  • 2