Don Ante se oprostio

Don Ante se oprostio

Oprostio se od župe Neum

don Ante Čarapina

Čarapina ADana 29 rujna na svim svetm misao oprostiose od župljana Neuma don Ante Čarapina. O njegovu životu možete opširnije pročitati na ovom našem portalu u Kategoriji Ožupi – pastoralni radnici – aktualni. Želimo mu blagoslovljen i uspješan rad u novoj župi Grljevići.
Don Ante, hvala ma svemu
 

 

 

 

Darovan nam je mladomisnik

don Domagoj Markić

 
U našu župu stiže mladomisnik don Domagoj Markić. – za sada donosimo osnovne podatke o ovom vrijednom svećeniku koga nam Bog dariva:
 
Don DomagojDon Domagoj Markić je iz župe Polog kod Mostara.
Rođen je 14. studenoga 1994. u Mostaru
Završio je Srednju elektrotehničku školu u Mostaru.
Prijavio se u bogosloviju 2013. godine.
Uslijedile su dvije godine studija filozofije u Sarajevu.
Biskup ga je poslao u Rim na studij teologije. Boravio je u Papinskom zavodu Germanicum-Hungaricumu, a pohađao predavanja na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregorijane. Filozofsko-teološki studij uspješno je završio i diplomu iz teologije, 20. lipnja 2018.
Biskup ga je u dogovoru sa župnikom don Krešom Puljićem, poslao u župu Svetoga Tome apostola na Bijelom Brijegu u Mostaru.Pastoralnu godinu u župi dopunja pohađanjem povremenih crkveno-teoloških predavanja u Zagrebu u Nadbiskupskom Pastoralnom centru za đakone iz više biskupija i redovničkih provincija.
U svojoj rodnoj župi Rođenja BDM u Pologu, 27. 10. 2018. godine primio je sveti red đakonata.
Na svetkovinu sv. Petra i Pavla, u subotu, 29. lipnja 2019. u mostarskoj Katedrali Marije Majke Crkve biskup Ratko Perić zaredio ga je za svećenika.