IvankovićDon Zdravko Ivanković
 
Don Zdravko Ivanković rođen je 1. ožujka 1959. u Hodovu (Ljuca), župa Rotimlja u kojoj je kršten, pričešćen i krizman, a živio je na Stjepan Krstu, općina Stolac. Roditelji su mu Boško i Mara r. Marić.
Nakon četverogodišnje osnovne škole na Donjem Brštaniku (1966.-1970.), sljedeća četiri razreda pohađao je u Stocu (1970.-1974.).
Klasičnu gimnaziju završio je u nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu (1974.-1978.) a odmah nakon ispita zrelosti pozvan je na odsluženje vojsku i poslan u Pulu (1978.-1979.).
Filozofski i teološki studij završio je na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (1979.-1985.).
Za đakona Trebinjsko-Mrkanske biskupije zaredio ga je biskup Pavao Žanić 2. prosinca 1984. u Mostaru a za svećenika isti biskup u istom gradu 29. lipnja 1985.
Nakon svećeničkoga ređenja bio je tri godine župni vikar u Hrasnu, općina Neum, (1985.-1988.) a onda je na istu službu u Studence imenovan 23. kolovoza 1988.
U Studencima je ostao jednu godinu dana te je 7. studenoga 1989. imenovan župnikom u župi Šipovača-Vojnići.
Nakon službovanja u toj župi (1989.-1993.), premješten je za župnika u Rotimlju (1993.-1998.) a onda za župnika na Ledinac (1998.-2007.). Zatim je razriješen župe Ledinac te smješten u Svećenički dom odakle je u rujnu 2007. otišao na liječenju u Zagreb. U prosincu 2007. i siječnju 2008. zamjenjivao je župnika u Gabeli. Od listopada 2008. ravnatelj je Svećeničkoga doma u Mostaru. Uz to od siječnja 2009. vodi brigu za župu Crnač, a u međuvremenu bio je privremeni upravitelj župe Prisoje (od siječnja do lipnja 2009.) i Janjina u Dubrovačkoj biskupiji (od konca siječnja do polovice travnja 2010.) a od 29. travnja 2010. zamjenik je župniku u Neumu. Od početka prosinca 2012. god. na liječenju, trenutno boravi u Svećeničkom domu u Mostaru.
Don Zdravko duhovito kaže da je „kotplokrp“, te da ga osobito muči nostalgija za Studencima.

Site Login