Djeca

JOAKIM-I-ANASveti Joakim i Ana

Sveti Ana i Joakim jedni su od onih svetaca o kojima malo znamo, ali puno osjećamo. Njih dvoje na svijet su donijeli najčišću i najsvetiju od sviju, Blaženu Djevicu Mariju, i samo je to znanje dovoljno da ustvrdimo kako je u njihovim srcima boravio jedino i samo Duh Sveti.Ovo dvoje svetaca utjeha su i nada svim parovima koji ne mogu ostvariti svoj bračni zavjet u punini, a kojih je nažalost sve više.

Više...

Site Login