B. D. Marija – Gospa lurdska, Dan bolesnika

B. D. Marija – Gospa lurdska, Dan bolesnika

U četvrtak 11 veljače slavi se osobito svečano po mnogim župama spomendan Blažene Djevice Marije Gospe Lurdske. Brojna čudesa izrazito snažnog karaktera dokaz su da se ovdje Gospa doista ukazala, ali nije obveza slaviti taj dan jer smrću posljednjeg apostola završava objava, ono što moramo vjerovati. Crkva od početka vjeruje da je Gospa bez grijeha začeta i Gospa je u Lurdu tu dogmu Crkve potvrdila.To je ujedno i Dan bolesnika.  Molit ćemo Gospu za bolesnike, to nam je ove godine  potrebnije nego ikad! Ali nećemo zaboraviti moliti i za one koji se za bolesnike, uz sve opasnosti po sebe, doista marljivo brinu!!! U našoj župi u večernjoj misi posebna molitva za bolesnike. Poželjno je da one pokretne dovedete na večernju misu!