Bezgrješno začeće naše nebeske Majke

Bezgrješno začeće naše nebeske Majke
U utorak 8 prosinca slavimo blagdan Bezgrješnog začeća B. D. Mrije. Nekad je to bila zapovjedna svetkovina za cijelu Crkvu, danas višenije  svetkovina tog ranga osim u župi Hrasno gdje se slavi kao zaštitnica župe. Ipak dobro je da se podsjetimo veličine naše majke Marije koja je jedina začeta bez istočnog grijeha od stvaranja svijeta pa do vječnosti. To proizlazi iz riječi arkanđela Gabrijela koji joj je kod navještenja rekao da je milosti puna i da je Gospodin s njome. A tamo gdje je milost i gdje je Gospodin nema mjesta grijehu.  Pomolit ćemo se tog dana Bezgrješnoj da i nama pomogne u čuvanju od grijeha i življenju u bezgrješnosti!