Bogojavljenje, 6. siječnja 2019.

ŽUPSKI OGLASI 7. do 13. XII.   2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic.@tel.net.ba
 
Iduće nedjelje je svetkovina Krštenje Gospodinovo – završetak božićnog vremena Svete mise su uobičajenim rasporedom: 
  – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
   – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.sati.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (7):             Za p. Nikolu Čamo, n. brat Neđo
                            Za p. iz ob Maslać i Mimica, n. ob Mimica
                            Za p. iz ob. Čarapina i Ereš, n. Franjo i Iva Čarapina
 
Utorak (8):              Za p Tomu Lujanovića, n. obitej
                            Za p. Ivu Smijanića, n. obitelj
                            Za p. iz ob Vujnovć i Krmek, n. Dragan i Marina
 
Srijeda (9):              Za p. Matu Batinovića, n. suruga Janja
                                Za p. Boška Krmeka, n obitelj 
                            Za p. Marka Perića, n. sin Martin
                
Četvrtak (10):         Za p. Nikicu Nokovića, n. Normela      
                            Za p. Božicu, Anđu i Jozu Šutalo, n. Ana Marić
                            Za p. Milana Matića, n. Zdravka
                
Petak (11):              Za p Mišu i Ivu, n. sin Drago Jovanović
                            Za p. Božu Kriste, n. obitelj
                            Za p. Stjepana i Božicu Matić, n. Vlado
 
Subota (12):    Duži 900:        Za p. Nedjeljka Batinović, n. Ante
Crkva:           Za p. Stjepana Leženića, n. obitelj
                                           Za p. Jozu Papac, n. kći Vinka Vukorep
                                          Za p. Marka Menala, n. obitelj
                
Nedjelja (13):     Župna cr. u 900:         Za p. Stojana i Danicu Marčinko, n. Angela Lovrić
                                                                Za p. Milana Katića, n. Marko
                    u 1100:         Za p.. iz ob Filipović, n. Vlatko
              Nova cr.     u 730:           Z a   n a r o d
                                       u 1700:          Za p. Karla i Ljubicu, n. ob Resner
 
Zahvaljujemo se na lijepom prijemu tijekom blagoslova obitelji. Nikoga nismao namjerno zaobišli, ako je tko ostao, a želi da dođemo, neka u sakristiji ostavi ime domaćina i broj telefona.
 
Crkvu na kamenu bi najbolje bilo danas pretplatiti ili barem prijaviti jer iz svake obitelji ima netko prisutan.