Bogorodica marija

111 h

111 h Bogorodica Marija

Osam dana nakon rođenja Sina Božjega Isusa Krista, sveta Katolička Crkva slavi blagdan presvete Djevice Marije Majke Božje –Bogorodice.

Uistinu je pravedno i dostojno da veselje i slava Božića ne zaboravi onu iz koje je i samo preko koje je došao k nama Spasitelj svijeta. Dogma o Mariji kao Bogorodici proglašena je na III. općem saboru u Efezu 431. godine. Naslov “Bogorodica” izriče uvjerenje da je Marija rodila, ne samo čovjeka Isusa, nego i pravoga Boga, te da je Isus Krist samo jedna osoba s dvije neodvojive naravi.