Kategorija: O župi

Home / Naša župa / O župi
Objava

Umrli 2011

UMRLI 2011.             a. Umrli župljani pokopani na području župe: 1. Mara Lovrić, r. Batinović, Duži, + 6. I. 2011., sahranjena u Dužima 2. Ivka Lovrić Duži, + — II. 2011.,sahranjena u Dužima 2. Janja Raič, r. Raič, Dračevice,  +15. III. 2011., sahranjena u Dračevicamae 3. Ivana Matuško, Duži + 6. IV. 2011., sahranjena u...

Objava

Vjenčani župljani 2011. godine

VJENČANI ŽUPLJANI 2011. GODINE ŠĆEPO MASLAĆ, sin Jozin i Luce r. Menalo iz Vranjeva sela       vjenčao se 26. siječnja 20011. sa Gordanom Prce iz župe Aadinići. NIKOLINA GLAVINIĆ, kći Antina i Mare r. Martić iz Neuma       vjenčala se 28. V. 2011. s Markom Pažaninom iz Splita. JOSIP ŠUTALO,  sin p. Janka i Senke...

Objava

Kršteni 2011. godine

KRŠTENI TIJEKOM 2011. GODINE: 1. Lucija Butigan, kći Nikšina i Ivane r. Jurković, rođena 13. XII. 2010. u Metkoviću,           krštena. 13. II. 2011. 2. Marija Matić, kći Damirova i Renate r. Šimić rođena 30. XII. 2010. u Dubrovniku,         krštena 21. II. 2011. 3. Antonia Krešić, kći Darkina i Renate r. Jonjić, rođenaa 29....

Objava

Ukratko

INFORMACIJE O ŽUPI GOSPE OD ZDRAVLJA U NEUMU    NAŠA ADRESA: Župa Gospe od Zdravlja Neum, Trg Gospe  od Zdravlja 1, 88390 Neum, B i H   TELEFONI:+387 36 880-048. Na ovaj broj se može ostaviti poruka mobilni telefon: +387 63 890796 – ŽUPNIK DON MLADEN ŠUTALO                            +387 63 350188 – DUHOVNI POMOĆNIK DON...