Kategorija: Crkve i kapelice

Home / Župni objekti / Crkve i kapelice
Crkva-novo-OK
Objava

ŽUPNA CRKVA GOSPE OD ZDRAVLJA

ŽUPNA CRKVA GOSPE OD ZDRAVLJA   Civilne predratne vlasti  opirale su se punih deset godina da izdaju dozvolu za gradnju župne crkve u Neumu. Konačnosu 26. srpnja 1983,  dodjeljeno zemljište a 27. XII. je dobivena urbanistička suglasnost te 7. V. 1984,  privremena dozvola za gradnju. 2. rujna1983., iskup Žanić je  blagoslovio temeljne a na Božić 1986....

Brestica
Objava

BRESTICA-SV. LUKA I SV. JURE

CRKVE – KAPELICE NA BRESTICI Na ploči stare kapelice na Đurđevoj glavici piše: “Sagradiše Jozo i Stjepo sinovi Stojana Raiča1923”. Braća su poslali iz Amerike novac. Kad je dovršena zatražen je blagoslov sa sv. misom na sv. Juru, ali, kako su oni kapelicu držali privatnim vlasništvom, biskup je odobrio samo blagoslov. Uruševnom  je stanju a...

Klek
Objava

DONJI KLEK

SVETI TRIPUN U DONJEM KLEKU Godine 2000. u Donjem Kleku kod groblja na brežuljku  pod starim selom Vlado Krmek dao je lokaciju za izgradnju seoske kapelice – crkvice. Mještani su ponajviše svojim radom i vlastitim materijalnim sredstvima pristupili gradnji. Nije bilo lako, sve je trebalo na leđima iznijeti na brežuljak do koga nije bilo cestovnog...

Objava

DUŽI

CRKVA U DUŽIMA   U Dužima postoji strao groblje na starom putu iz pravca Blaca i Mečinka. Novo groblje je napravljeno na rskrižu puta prema Stocu i kroz Dalmaciju. U novom groblju se prije pedesetak godina pristupilo izgradnji crkve  kojoj bi uz Dužii s Mečinkom i Rudinom gravitiralo kao filijalnoj crkvi možda i Vranjevo Selo...

Sv-Ante-crte
Objava

CRKVA SV. ANTE (ŠIMUNA I STJEPANA)

CRKVA SV. ANTE -SV. STJEPANA I SV. ŠIMUNA     Crkva u Starom Neumu sagrađena je 1904. godine. Po neuspjelom osnutku župe 1921. služila je kratko kao župna crkva. Godine 1944. stradala je od eksplozije municije koja je u njuoj držana.  Obnovljena je 1958. godiner te opet prigodom jubileja 2004. godine. Sv. mise, po starom...

Objava

NOVA CRKVA

Stranica u izradi!!!   SKRAĆENA KRONOLOGIJA IZGRADNJE   NOVE NEUMSKE CRKVE   1995. Na više sastanaka i dogovora civilnih vlasti sa župnikom odlučeno da se mora ispraviti komunistička odredba o Neumu gradu bez crkve. Komunističke vlasti su dale lokaciju za neumsku župnu crkvu 500 metara izvan grada, daleko od svih ugostiteljskih objekata pa nije ni...

  • 1
  • 2