Pepelnica: počnimo korizmu obraćenja!

pEPELNICA
U srijedu – Vveliku Srijedu, Pepelnicu –  započet ćemo najozbiljnije vrijeme korizm, koje će nas poticati na izvoru kršćansku vrlinu: svetost. Vrijeme odvraćanja sa svih zlih putova i puteljaka na dostojan život Božje djece. Pepeljanje će biti s večernom misom u 18 sati.