Cvjjetnica, 25. ožujka 2018.

ŽUPSKI  OGLASI  26. III.  – 1. IV. 2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
     Svete mise na USKRS su ovim rasporedom:
       – Župska crkva: pučka u 900 i misa mladih u 1100 sati,
      –  Nova crkva: rana u 730 i večernja u 1900.sati.
     –  Misa u Dužima u 900.
 
– Na Veliki Ponedjeljak, Utorak i Srijedu, sv. mise u 1900 sati s prigodom za ispovijed.
– Obredi Večere Gospodnje na Veliki Četvrtak počinjuu1900 sati
– Obredi Muke Gospodnje na Veliki Petak počinju u 1900 sati
– Na Veliku Subotu obredi počinju u 2000 sati. Ponijeti zaštićene svjeće.
 
Kroz tjedan će svete mise biti ovim rasporedom:
 
Ponedj. (26):      Za p. Đuru, Katu i Nikolu Konjevoda, n. Ruža
                           Za p. Peru i Maru Previšić, n. Marija
                            Za p. Vidu Bogdanovića, n. obitelj
 
Utorak (27):    Za p. Jozu Bačića, n. sin Mato
                        Za p. Peru i Anku, n. ob. Katić
                       Za p. Viktoriju Raič, n. ob. Katić
                       Zadušnica: za p. Dragana Obada, n. obitelj
 
Srijeda (28):    Za p. Cvijetu Puljić
                        Za p. Franju Pranjića, n. obitelj
                        Za p. Đuku Crnčevića, n. obitelj
        
Četvrtak (29):    Za p-g Dragu Mustapća, n. obitelj    
                           Za p. Cviju i Anicu Sentić, n. Nedjeljka
                           Za p. Stjepana Konjevoda, n. Boja Krešić
        
Petak (30):        Sveti o b r e d i  u 1900 sati
        
Subota (31):    Za p. Jozu Maslaća, n. kći Slavica Bačić
                       Za p. Marijana Maslaća, n. kći Ivanka
                        Za p. iz ob. Matić, n. ob. Marić
        
Nedjelja (1):    Duži u 900:             Za p. Božu, Maru i Janju, n. Marica Batinović
                                                       Za p. Roberta Katića, n. majka Rosa
                       Župna cr.u 900:       Za p. Božicu i Martina Perić, n. Ivan
                                      u 1100:      Za p. Dominika Džakulu, n. Ljilja Sentić
                       Nova cr. u 730:         Z a  n a r o d
                                     u 1900:        Za p. Željka Krmeka, n. obitelj
 
     Uskrs je prva nedjelja. Važna je sv. Pričest, a ako je potrebno koji obavljaju prve nedjelje moći će seprije sv.mise ispovidjeti.
            
     Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
MARIO  LASIĆ, sin Radin i Jadranke r. Pavlović   i
DAJANA ČIČA, kći Ivicina i Viktorje r. Stanić
 
     Mladi koji žele bdijeti u noći s Velikog petka na Veliku subotu neka se organizatorima.

     Ovih dana je u preminuo  naš župljanin Dragan Obad. Pomolimo se za pokoj njegove