Roditelji odlučili: Prva pričest bit će 14. lipnja!

Roditelji odlučili: Prva  pričest bit će 14. lipnja!
Na sastanku roditelja prvopričesnika sa don Domagojem i č. s. Danicom roditelji su zaključili da Prva sveta pčiste buede u njedjelju 14. lipnja 2020. Napominjemo da će dječica prije svete Pričesti primiiti i Prvsu svetu idpovijed te ih potičemo da sa sestrom Danicom daju na posao i naučesve što je i kako je potrebno za sakramenat sv. ispovijedi!!!