Duhovna obnova

duhovna obnova jpg 2017

duhovna obnova jpg 2017

Održana duhovna obnova

U našoj župi od. 19. do 21. svibnja 2017. god. s. Marina Perić održala je duhovnu odnovu za Prijatelje Malog Isusa, djecu i mlade pod nazivom „Bit ćete mi svjedoci“ (Dj 1, 8). Susret je započeo misnim slavljem koje je predslavio don Stipe Gale, a nakon misnog slavlja usljedilo je predavanje u kojem je s.Marina Prijateljima Malog Isusa progovorila o poslanju. „Radost mi je večeras biti s vama, od srca vas pozdravljam našim pozdravom Živio Mali Isus! Nalazimo se u uskrsnom vremenu. Slavimo Isusovo uskrsnuće. Slavimo pobjedu života nad smrću, dobra nad zlim, pobjedu ljubavi nad mržnjom, svjetla nad tamom te radosti nad tugom. Vi dobro znate da se danas mnogo govori o novoj evangelizaciji. U mnogim našim mjestima čini se da je Bog postao nepoznat, osoba bez koje se može. Upravo zato, dok sam razmišljala što bih vam rekla na ovom susretu odlučila sam da tema ove duhovne obnove bude: ‘Bit ćete mi svjedoci’ (Dj 1,8). Da bismo razumijeli te riječi ‘biti istinskim svjedokom’ potrebno je prije svega podsvijestiti ulogu i zadaću vjernika laika u Crkvi i u svijetu. Vi kao vjernici laici, pripadate Društvu PMI. Vi ste pozvani i poslani da navještate divna djela koja Bog čini u vama i po vama. Da bismo bili učinkoviti u našem svjedočenju, trebamo zapamtiti nekoliko osnovnih stvari: tema našeg svjedočenja jest Isus Krist; Sila našeg svjedočenja jest Duh Sveti. Duh je taj koji mijenja živote (Titu 3,5), a promijenjeni život očit je svima; Vjerodostojnost našeg svjedočenja pokazat će se u načinu na koji živimo naše živote” – kazala je s.Marina.
U drugom dijelu programa PMI su sudjelovali u radionicama pod nazivom „Agape / Bog je ljubav”, “Ostanite u mojoj ljubavi” Iv 15, 9 i “Ako me ljubite zapovijedi ćete moje čuvati” Iv 14, 15 u kojima su PMI obrađivali aktualna pitanja i izazove s kojima se susreću tražeći odgovore i rješenja u okviru kršćanskih vrjednota.

duhovna obnova jpg 2017