Duhovna obnova djevojaka

PMI

PMIDUHOVNA OBNOVA DJEVOJAKA U KUĆI ČASNIH SESTARA

U kući č. s. Služavki Malog Isusa održana je 8. listopada duhovna obnova djevojaka – Prijatelja Malog Isusa – iz naše župe. odziv je bio dobar. Obnovu su predvodile č. s. Genoveva Raič i Ružica Ivić. Misno slavlje s homilijom održao je don Pero Pavlović, župnik župe Ravno. – Opširnije na stranici Kateheza – PMI