Fosil ribe i školjkaša s Kolojanja

Fosil ribe i školjkaša s Kolojanja

 

Fosil ribe s Kolojanja

Na Kolojanju je pronađeno mnoštvo fosila. Osobito se ističu fosil ribe i ovećeg školjkša…

Na Kolojanju je pronađeno mnoštvo fosila. Osobito se ističu fosil ribe i oveeg školjkša…