KAMENICA U DRAČEVICAMA

Draevice-kamenica-W
Draevice-kamenica-WKAMENICA I ČATRNJA U DRAČEVICAMA
 
Postoje Gornje i Donje Dračevice, iako u oba sela skupa kad su najnaseljenije bile nije bilo puno više od desetak kuća. Dvije su tu “vodene” zanimljivosti. Duboka čatrnja napravljena u jami s pitkom vodom i u najvrućim ljetnim danima hladnom i velika kamenica u Donjim Dračevicama koja je poput malog kamenog jezera bila velika dragocijenost za napajanje stoke.