Krist Kralj 22. XI. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   od 23. – 29. studenog 2020.

Iduće nedjelje počinje sveto vrijeme Došašće – Advent. Svete mise su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 17 sati.
Iduće nedjelje će našu župu prvi put pohoditi i slaviti svetu misu u 11 sati naš novi biskup Petar Palić. To bismo vrlo rado svečano proslavili, ali moramo se držati propisanih mjera za pandemiju. Imamo kor, dvoranu… većina bi mogla ostati pred crkvom, a nužno je da svi imaju masku, osobito u crkvi!
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 17 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (23):    Za p. Jeru i Šimu, n. kći Stana Putic
                         Za p. Milana Matića, n. obitelj
                         Za p. Miru i Magdalenu Šimić, n. Ankica
*
Utorak (24):     Za p. Vidu i Ružu, n. kći Anđelka Jogunica
                         Za p. Iliju Matić, n. Davorka
                         Za p. Matu, Luku i Anicu Vukasović, n. Ljubica Raič
*
Srijeda (25):    Za p. Juru Beškera, n. kći Lucija Novaković
                         Za p. Juru Jazvića, n. Mira Mišetić
                         Za p. Matu i Ružu Butigan, n. Draga Džono
*
Četvrtak (26): Za p. Matu i Anicu Matić, n. sin Jozep
                         Za p. Matu Matića, n. sin Marinko
                         Za p. Maru i Slavka Buconjić, n. Staza Leženić
*
Petak (27):       Za p. Janju Anđelić, n. obitelj
                         Za p. iz ob. Šutalo, n. Lordana Matić
                         Za p. Ivku i Vinka Jonić, n. Zoran
*
Subota (28):  Duži u 9:    Za p. Peru, Bobu i Andru, n. Marijana Matić
                       Crkva:         Za p. Miru Raič, n. Marija Previšić
                                          Za p. Stanu Savić, n. Predrag
                                          Za p. iz ob. Šimić i Dadić, n. Ankica
*
Nedjelja (29):  Ž. cr. u 9:      Za p. Anicu i Ivu Bačić, n. kći Cvija
                                 u 11:    Za p. Ivana, Ivanu i Anđelka, n. kći Ana Palameta
                        Nova u 7 i 30: Z a   n a r o d
                                     u 17: Za p. Željka Krmeka, n. obitelj