Krštenje Gospodinovo 13. siječnja 2019.

ŽUPSKI OGLASI 14. do 20. siječnja   2019.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
    – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
    – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
U petak poinje Molitvena osmina za jedinstvo kršćana uz večernju sv. misu
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (14):            Za p. iz ob Matić i Vuletić, n. Božica
                            Za p. Iivcu Krešića, n. Anka
                            Za p. Anđu Kriste, n. Angela Bačić
 
Utorak (15):            Za p Maru i Janka Previšića, n. Mira Filipović
                           Za p. Stojana i Danicu Marčinko, n. Pero
                            Za p Nikicu i ostale kolege, n. djelatnici Komunalnog poduzeća
 
Srijeda (16):            Za p. Matu Kopilaša, n obitelj Butigan
                            Za p. Danicu Kužić, n. sin Mirko
                            Za p. Milana Savića, n. obitelj
                                                  
Četvrtak (17):         Za p. Katu Jonjić, n. kći Alma Kriste
                            Za p Božu i Stanu, n. Stojka Šutalo
                            Za p. iz ob. Matić, n. Vlado
                                                  
Petak (18):              Za p. Anicu i Domanu Marković, n. sestra Tereza
                                Za p.Nedjeljka i Anku, n. Nikša Mišković
                            Obitelji u čast Gospe schönstadtske
                                                  
Subota (19): Duži 900:      Za p. Slavka Lovrića, n. Dana Bačić
Crkva:       Za p Božicu Mustapić, n. kći Neđa Lovrić
                                     Za p. Vidu i Đuru Bogdanović, n. Đure
                                     Ružica Bogdanović za svoje pokojne
 
                                                  
Nedjelja (20): Župna cr. u 900:             Za p. Ljubu, Krešu i Vinka, n. Slađan Knežević
                u 1100:            Za p. Ivana Nikolića n. obitelj
              Nova cr. u 730:             Z a   n a r o d
                                    u 1700:           Za p. Mirjanu Šuman, n. obitelj
 
     Stigao je novi broj Crkve na kamenu, pretplatnici su popisani na njihovom broju, djeca će odijeliti. Ima veći broj primjeraka pa je mogućer danas se prijaviti i odmah podićinovi broj.