ŠARAJIĆA PEĆ – ZANEMARENA LJEPOTA

arajia-2-w

ŠARAJIĆA  PEĆ(INA) – ZANEMARENA LJEPOTICA!

arajia-2-w

U naerajina-03-02-Wšem bližem susjedstvu na području gradačke župe  nedaleko zaseoka Za Prašnom Glavicom  nalazi se zadivljujuća prirodna ljepota zvana Šarajića ili Šerajića Peć ili Pećina.Veliki kameni most i dvije pećine doista su očaravajući – a zanemareni!   Prije dubrovačkog potresa (1667.), kažu. bila je jedna cjelina. Danas se odmah pri dolasku jasno razlikuju dva njezina dijela. Prvi je veliki kameni most koji je nastao kada je jedan dio pećine u potresu propukao. To zdanje Božje prirode svakog će posjetioca oduševiti.Drugi dio je velika pećina koja je poprilično ravna poda. Sve do novijeg vremena mladež župe Graca znala je na ovom mjestu u vrelim ljetnim mjesecima igrati nogomet na ugodnoj temperaturi.  A postoji i treći dio do koga se može samo ljestvama doprijeti. Taman je i poprilično vlažan. Ne bi trebalo mnogo truda ni sredstava da se ova ljepota iskoristi u turističkoj promidžbi Neuma…