Mladi Poljaci

Polj-mladi-W
Polj-mladi-WMladi Poljaci ispuniše novu crkvu!
 
U ponedjeljak (27. lipnja) stiže u Neum grupa mladih Poljaka sa svojim svećenikom. Njih 150. U dnu crkve primjetismo i nešto starijih koji su im se pridružili. Mladenačka srca pjevaju misu mladih, slušaju riječ Božju i njezino tumačenje. Primjer za slijediti!