Muzej

Muzej-unutr
2. KROZ ZBIRKE NEUMSKOG MUZEJA
 
Muzej-unutr

VitrinaNastanak

arheološke

zbirke Muzeja

       Iako je ustanova Muzej i galerija u Neumu vrlo mlada, postoji samo nekoliko godina, ima ona i svoje korijene. Već od otvaranja Zemaljskog muzeja u Sarajevu 1888. godine stižu u njega vrijedni pronalasci s ovih prostora o kojimačitamo bilješke pa i čitave studije u Glasniku Zemaljskog muzeja,  
    Zahvaljujući brojnim zaljubljenicima u sve Muz-otvono što predstavlja spomeničku baštinu i  druge vrijednosti koje su nam ostavila stoljeća i tisućljeća uljudbe na ovim prostorima, nastale su isto tako brojne i male arheološke zbirke na ovom područjMuzej-blagosu. To je blago teško adekvatno čuvati u za to neprikladnim prostorima pa su svi oni kojima je na prvom mjestu očuvanje ovih vrijednosti s olakšanjem dočekali osnivanje Muzeja u Neumu kao pravog mjesta za adekvatnu zaštitu i smještaj, a još više kao prigodu da se ove vrijednosti predstave široj javnosti. Ovdje su među prvima nalazima našli mjesto zbirka don Ivce Puljića , Stanislava Vukorepa i drugih brojnih donatora s područja Neuma i okolice  pa je zbirka neočekivano brzo rasla i narasla.
___________________________________________________________________________

Djevojka

Momak

Pozdrav posjetiteljima…

     N a ul azu u Muzej i Galeriju Neum u staklenim vitrinama posjetitelje dočekuju “djevojka” i “mladić” u naroidnim nošnjama ovoga kraja. “Mladićeva” nošnja je origi nalna, vlasništvo je p. Antuna maslaća koji ju je nosio.
      Nošnja djevojke je najvećim dijelom vijerna rekonstrukcija ženske narodne nošnje prema stručnoj literaturi i istraživanju živućih svjedoka koji su je nosili.
________________________________________________________________________

Ziirka fosila

     

Puz-150

Fosil-plet

   U predvorju Muzeja, zapravo u prvoj dvorani, u tri vitrine izloženi su fosilniostaci: okamine morskih školjki kojese danas nalaze na visini i do 500 metara nad morem. Tu su i fosilno ostaci sitnih morskiha životinja kao i ostaci krojenja grana i lišća biljaka.. Njihova starostje i više stotina tisuća godina.
   Izlošci p otječu iz Graca, Cerova, Brštanika…

_____________________________________________________________________________________

Igla-pal

Cekic-kam

Doba kamena, drveta, kosti…

     U vitrinama koje slčijede izloženi su nalazi iz starijeg i mlađeg kamenog doba. Osobito je dragocijena igla odkostikakve drugdje datirajustarijim kamenim dobom, zatim grubo obrađena alatka poput sjekire ili motike… Tu je finije oibrađeni razbijeni kameni čekić iz neolitika kao i ručni mlinovi iz raznih razdoblja predhistoeije

______________________________________________________________________________

   Brončano, i željezno doba, doba helenizma

Sjekzeljez

  Keramika   U Muzeju su zastupljeni i brončano doba, osobito po karakterističnoj keramici, a također io željezno doba kome pripada željezna sjekira. Mešutim najbogatiji i najvrijedniji izlošci su svakako iz doba helenizma, tj. nalazi izgrobnice u gomili koja je kasnije pretvorena u guvno (Vidića Guvno) u Vranjevu Selu. Ostaci su pronađeni prigodom probijanja dijela moderne ceste od Neuma prema unutrašnjosti zaslugom djelatnika Županijskog zavoda za zaštitu prirode i spomeničke baštine iz Mostara Ivanke Milićević Capek i Stanislava Vukorep. Proučavanje je u tijeku i s nestrpljenjem očekujemo njegove rezultate. Za sad recimo samo kratko da je riječ ne samo o vrlo vrijednim nego i vrlo rijetkim nalazima s prijelaza iz V. u IV. stoljeće prije Krista. Tu su dvije kacige, brojna posuda-2koplja, kopče i nakiti kao i ostaci brojnih posudKaciga-maloa što je sve stručno obrađeno i konzervirano u ovlaštenoj radionici.

 Svi spomenuti nalazi iz prethistorije su najvećim dijelom smješteni u centralnoj i najprostranijoj prostoriji muzeja, okupljeni su oko kopije prethistorijskog groba koja je popraćena fotografijama takvih grobova pod raznima gomilama na ovom području da posjetilac lakše shvati okružje navedenih nalaza, osobito grobnih.
__________________________________________________________________________

Rimska država i Bizant

Glava-2

stela-2

      Nalazi iz rimskog doba su najvećim dijelom s područja Vranjeva Sela. Budući da su oni od njih najvrjedniji već davno otkriveni i odneseni te danas sto je ka o izlošci uZemaljskom muzeju u Sarajevu, učinjene su uspjele kopije poznatsarkofaga za pepeo kojisu ovdje izloženi.Od originalnih predmeta s ovog prostora brojem se ističu ostaci pokrovnogcrijepa ne samo izVranjevaSela nego i iz Graca i Hutovate s Rada i dr. U donjem dijelu vitrina u ovoj i prethodnoj prostoriji izloženi su brojni ostaci amfora iz raznih razdoblja. Tu su i dva veća rimska kamekapitela (očito nosači grede) i jedan manji kao i dijelom oštećeni ostaci kamenih posuda iz Vranjeva Sela.

     Osobito je zanimljiv nalaz prstena-Urobora. Tu su i brojni novci počevbši od republikanskog doba pa sve do kasnog carskog doba.

Biz-2


Nov-Rep

     Zlatnik bizantskog cara Romana III. Argira (1028.-1034.) pronađen je uVranjevu Selu na putu prema Mošwvićim a i Gracu.  -U zasebnoj  vitrini su izloženimetalni izlošci iz rimskog, ali i drugih razdoblja: brončane mašice, željezna sjekira iz Halštats kog perioda, strjelice, fibule i dr.

__________________________________________________________________________________________________________

Srednji vijek
 
Kriz-sred
Solica-srU četvrtoj izložbenoj prostoriji predstavljeni su spomenici srednjeg vijeka. Najvrjedniji je svakako mali kameni križ s postoljem iz crkvice u starijem dijelu nekropole u Vranjevu Serlu. Ovakvi se križevi u susjednoj Dalmaciji datiraju u Ix. stoljeće
     Sačuvan je ostatak i jedne od dvije srednjovjekovne kamene stolice iz “Šimrakovih kućetina” u Broćancu.
     Izložen je i odljev Radovčeva natpisa iz Hutova iz oko 1400. godine. Također i fotos dvaju natpisa na križu iz Podžablja te brojni fotosi ukrašenih stećaka na području neumske općine.
_________________________________________________________________________________________________
Doba turskog ropstva
 
 
matice
Sablje

Osobito su vrijedne gradačke župske knjige (matice krštenih, vjenčanih i umrlih) koje sežu do 1708. godine te (uz one sa Trebinje) predstavljaju najstarije matične knjige u Hercegovini.U posebnoj vitrini izloženo je crkveno posuđe dobrim dijelom iz turskog doba. Siromašni kaleži i ciboriji koje se krilo po selima od pljačke turskih silnika. Zanimljiv je mali kalež koga su djeca iskopala u Glumini iz ruševine. Stari oltarski križevi su izloženi u zidnoj vitrini. Isto tako i nekoliko zemljišnih isprava tursko-austrijskog perioda (tapija).

________________________________________________________________________________________________________

Iz ustanka 1875.-1878. godine

 Moi-MusOdlikov

     Muzej posjeduje više eksponata iz doba velikog Hercegovačkog ustanka. Prije svega tu je moćnik vojvode don Ivana Musića.  Zatim oteta turska sablja u vitrini oružja. Tu je i više više odlikovanja. Iz dana u dan broj muzejskih izložaka raste te se stanje brzo mijenja.