Nagrađeni ministranti 2011. god.

vJETR-2

NAGRAĐENI MINISTRANTI 2011. GODINE

vJETR-2

Min-vjetrVODSTVO – srednjoškolci:         Marin,  Kristijan,  Đuro, Jure. (u godini R. Boškovića primit će novu knjigu o njegovu porijeklu iz našeg kraja)

NAGRAĐENI ZA MINISTRIRANJE SVAKI DAN TIJEKOM LJETA:

Antonio Lazarević, 120, Nikola Lazarević 110, Marko Drljo, 86, Nikola Drljio 78, Matej Koncul 82, Antonio Krmek 69, Marin Marčinko 67, Jurica Raguž 52, Hrvoje Kuzman 46, Josip Kalauz, Marijan Klišanin.  maleni: Luka Kuzma,  Marin Kuzman gost: Mihael JozićVJETR-3

 NAGRAĐENI ZA MINISTRIRANJE NEDJELJOM

Josip Kalauz, Nikola Vuletić, Davor Zovko, Ante Bogdanović, Ivan Bogdanović, Ivan Konjevod,, Karlo Konjevod, Ivan Njavro, Ivan Sentić, Marin Raić, Dario Šutalo, Željko Šutalo, Nikola Kalauz, Kristijan Butigan, Mihael Marić, Stjepan Matić, Marijan Klišanin, Karlo Bender, Stjepan Matić, Neđo Mišković, Josip Mišković, Josip Nikolić, Josip Jurković, Antonio Milanović, Andrej Glavinić, David Begušić, Alen CvitvJETR-5anović, Marin Butigan, Milan Buntić, Marin Menalo, Marko Bender, Ante Šutalo, Roko Begušić, Vlado Begušić, Mateo Škurla, Ivan Sentić, Mario Opačak, Daniel Opačak, Luciano Raguž, Zvono Matuško, Ivan Raič, Bruno Glavinić, Jurica Glavinić, Josip Krešić, vJETR-4Tomo Marenić, Ivan Jonić, Nikola Raič, Leo Pavlović, Ivan Babić, Mario Pavlović, Marin Pavlović,

)