Ndjelja 14. VI. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   15. – 21.  lipnja 2020.

Molimo da uvažite neke izmjene!

 *
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
– Od iduće nedjelje opet uvodimo ranu misu u novoj crkvi u 7 i 30 s napomenom da se crkva otvara tek nakon zvona u 7 sati. Večernja sveta ostaje u 19 sati.
*
U petak je Presv. Srce Isusovo  Misa u Dužima u 11 i u crkvi u 19 sati*U subotu je Bezgrješno srce marijino
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (15):    Zadušnica: Za p. Jozu i Stanislavu-Stoju Dragiević,
                                    n. Vesna Krešić
                        Za p. Ivana, n kći Marica Marinko
                         Za p. Ivana i Božicu Putica, n. sin Tiho
                         Za p. Anicu Matić, n. Kata i Neđa
*
Utorak (16):    Za p. Tomislava Krečak, n. obitelj
                         Za p. Maru Buconjić, n. Staza Leženić
                         Za p iz ob. Krešić, n  Spasel
*
Srijeda (17):     Za p. Cviju Bačić, n. Nada Obradović
                         Za p. iz ob Bačić, n. Nada Obradović
                         Za p. Božicu Papac, n. Božo Šutalo
*
 Četvrtak (18): Za p. Marinka Lovrića, n. supruga Irena
                         Za p. Marinka Lovrića , n. brat Mirko
                         Obitelji u čast Gospe  Schönstadtske
*
 Petak (19): Duži u 11:  Za p. Tomu, Božicu i Đuru, n. Neđo Čamo
                                       Za p. Peru, Bobu i Andru Čamo, n.  Ivka
                                       Za p. iz ob. Čamo, n. Ivica
                 Crkva u 19:   U čast presv. Srca Isuusova, n. molitvena
                                              Zajednica  Srca Isusova i Marijina
                                     Za p. Matka Butigana, n. obitelj
                                      *
 Subota (20):    Za p. Maru Krmek, n Ilija
                         Za p. Anicu i Vinka Šutalo, n. Marija Jogunica
                         Za . Katu Papac, n. Olga Kalauz
*
Nedjelja (21):  Župna cr. u 900:    Za p. Božu Butigana, n. ob. Kalauz
                                         u 1100:   Za p. Željka Mandurića, n sestra Ankica Krešić
                         Nova cr.  u 7 i 30:   Z a   n a r o d
                                        u  1900:      Za p. Stjepu Matića, n. brat Nikola
*
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
IVAN MLIKOTA, sin Zoranov i Cecilije r Pinjušić   –  i
NIKOINA ŽULJ, kći Vencelova i Nade r. Sentić
*
 Preminuo je Jozo Dragičević. Po,olimo se za pokoj njegove duše