Nedjelja 1. srpnja 2018.

ŽUPSKI  OGLASI  od 25. VI. do 1. VII.  2018.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
     Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
       – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
      – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
 
     U utorak je sv Toma apostol
 
     U četvrtak su sv. Ćiril i Metod. Iza veernje sv. mise sečano  klanjanje izloženom sakramentu
 
     Kroz tjedan su  sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (2):      Za p. Nikolu Pavlovića, n. Anka Bačić
                        Za p. Slavka i Maru Obradović, n. kći Ljubica Menalo
                         Za p. Janju i Peru Sentić, n. Ivan
 
Utorak (3):        Za p. Zoru Maslać, n. sin Josip
                         Za p. Ivicu i Stjepana Galića, n. obitelj
                          Ivica Čamo za svoje pokojne
 
Srijeda (4):        Za p. Jozu Vuletića, n. kći Ana Raguž
                         Za p. Nikolu Matuša, n. kći Olga
                          Za p. Ivana Puticu, n. sin Josip
        
Četvrtak (5):    Za p. Ružu i Stjepu Bačić, n. kćeri
                        Za p. Maru i  Stjepu Kristić, n. Ivka
                        Za p. Ljubu Pažina, n. kći Ljilja Šutalo
                        Za p. Zdravka Bačića, n. majka Mira
        
Petak (6):        Za p. Božu Krmeka, n. obitelj
                       Za p. sestru Ivu, n. Vinko Šimunović
                       Za p. iz ob. Krešić i Perić, n. Milenko i Mirjana
        
Subota (7):    Duži 900:     Za p. Božicu, Peru i Andriju, n. ob. Čamo
                     Crkva:        Za p. Mirka i Jelku Raič, n. kći Marica Obad
                                        Za p. Dragana Obada, n. obitelj  
                                        Za p. Ivana Nikolića, n. Darijeva obitelj
        
Nedjelja (8):  Župna cr. u 900:     Za p. Tomu Leženića, n. Ruža
                                                                     Za p. Tomu Leženića, n. sin Pasko
                                        u 1100:   Z a   n a r o d
                      Nova cr.    u 730:     Za p. Ljubu Krnjića, n. sin Mile
                                       u 1900:     Za p. Franu i Milku Šakić, n. Šimun i Vesna Prskalo
 
     U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.
            
     Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
MIŠO OBRADOVIĆ, sin Đurin i Katice r. Pažin   –   i
HELENA JOZANOVIĆ, kći Vinova i Marije r. Barić