Nedjelja 1. XI. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   od 2. – 8. studenog 2020.

 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19 sati..
U četvrtak je svečano klanjanje izloženom sakramentu
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 17 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (2): a) Mise po grobljima su za sve pokojne
                    b) Večernje nakane su:
                         Za p. Karla Mišetića, n. ob. Prović
                         Za p. iz ob. Majstorović,n. Snježana
                          Za p. Maru i Peru Vidić, n. Bernard
*
Utorak (3):  Za p. iz ob. Bogdanović i Bjelopera, n. Pero i Ana
                     Za p. Iliju i Anđu, n. kći Boja Bogdan
                     Za p. iz ob. Šutalo i Pažin, n. Miho i Ljilja
                              U čast sv. Huberta, n. Miro Marić
*
Srijeda (4):  Za p. Anđelka i ost. sv. pok. n. Ivan Konjevod
                     Za p. iz ob. Marić, n. Dragica
                     Za p. Anđelka n. kći Marija Bačić
                                    *
Četvrtak (5):   Za p. iz ob. Šutalo i Krešić, n. Miro
                        Za p. iz ob. Kozina i Dragičević, n. Jasna Šutalo
                       Za p. Zdravka i Tonija Bačić, n. majka Mira
                            Za p. Ivana Maslaća, n. obitelj
    *
Petak (6):    Za p. Marijana i Ružu Pavlović, n. Danica Marčinko
                   Za p. Luku i Dragicu, n. Ilija Marčinko
                   Obitelj Džakula za svoje pokojne
  *
Subota (7):  Duži::    Za p. Peru, Anicu, Ivanku i Zoru, n. Ado Čamo
                     Crkva:    Za p. svećenike Acu, Boška i Zdravka, n. Josip Bogdanović
                                     Za p. svećenike Acu, Boška i Zdravka, n. Katica Poljo
                                   Za p. Ružu, n. kći  č. s. Nataša
                                    Za p. Slavku, Maricu i Finku, n. sestra Zora Konjevod
*
Nedjelja (8):  Župska cr.u 9:  Ruža Konjevod za svoje pokojne
                                                Za p. Đuru, n. kći Marijana Glavinić
                                    u 11:   Za p. Zoru Pavlović, n. sin Pero
                                                Za p. Niku i Zoru Pavlović, n. kći Anka Bačić
                  Nova cr. u 7 i 30:   Z a   n a r o d
                                    u19:    Za p. Mirka Prkačina, n. Bosa
*
U ovom su tjednu prvi petak i subota, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.
                                  *                                                            
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
MARKO KREŠIĆ, sin. p. Nike i Matije r. Papipć   –   i
ANTONELA GOLUŽA, kći p. Ante i Lucijwe r. Raguž
 *
Ovih dana su u Gospodinu preminuli:  p. Anica Leženić, Ljubica Đudarić i Vencel Žulj.  opremljeni svetim sakramentima. Pomolimo se za pokoj njihovih duše….