Nedjelja 10. kolovoza 2014

ŽUPNI OGLASI 11. – 17. kolovoza 2014. god.
 
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:
 
–         Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
       Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1930.
 
U petak je zapovjedna svetkovina Uznesenje B. D. Marije. Mise su u župskoj crkvi Gospe od Zdravlja u 900 i 1930 sati. Patron susjedne župe Gradac, sv. misa u 1100 sati.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1930 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (11):      Za p. Anicu i ost. pok., n. obitelj Bjelopera
                       Za p. Niku Krešić, n. Matija
                       Za p. Jozu Đogo, n. sin Ante
 
Utorak (12):        Za p. Josipu Katić, n. Jozo i Anđelka
                       Za p. iz. ob. Žuvelek, n. Jozo i Anđelka Katić
                       Za p. Franu Žuvelek, n. Jozo i Anđelka Katić
 
Srijeda (13):        Za p. Matu Kralj, n. obitelj
                       Za p. Nikolu Krešić, n. Draga
                       Za p. Damjana Obad, n. kći Mira
                            
Četvrtak (14):      Za p. Maru, Peru i i Dragu Raič, n. Marica        
                       Za p. Mariju Hotić, n. Damir
                       Za p. Jozu i Josipa Savić, n. obitelj
                             zadušnica za p. Genu Mustapšić
                            
Petak (15):          U 900:         Angela Lovrić za svoje pokojne
                           U 1930:       Obitelji Bagić za svoje pokojne
                                             Z a   n a r o d
                            
Subota (16):        Duži 900:    Za p. Peru i Anicu Čamo, n. Ado
                       Crkva:       Za p. Ivana Pavlović, n. obitelj
                                         Za p. Anicu i Ružu, n. ob. Ivice Konjevod
                                         Za p. Zdravka Hribaršek, n. prijatelji
 
Nedjelja (17):      U 730:         Z a   n a r o d
                           U 900:         Za p. Antuna Batinović, n. Mara Čuljak
                                            Za p. Mišu, n. majka Zora
                       U 1100:       Za p. Katu Jonjić, n. obitelj
                       U 1930:       Za p. iz ob. Bogdanović i Bender, n. Petar i Ivanka
 
Ovih dana je preminula u Gospodinu opremljena svetim sakramentima naša župljanka Genoveva Gena Mustapić rođ. Marić. Pomolimo se za pokoj njezine duše!
 

…………………………..

 

(Eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)