Nedjelja 9. listopada 2016.

 

ŽUPSKI OGLASI   10. – 16. listopada 2016.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Iduća nedjelja je Misisjka nedjelja. Svete mise su  uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1800.
 
Listopadska pobožnost sa živom krunicom se nastavlja istim rasporedom, dobro je pohođena. Neka dječica mole svaku večer. Nastavlja se istim rasporedom.
U srijedu iza večernje sv. mise imat će susret sestra Mirjana sa štovateljima Schönstadske Gospe.
U subotu je sv. Terezija Avilska – Velika.
 
Kroz tjedan su sv. mise nakon krunice koja počinje u 1800 sati, a bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (10):      Za p. Krešu i Ljubu, n. Slađo Knežević
                       Za p. iz ob. Obradović, n. Dijana Matić
                       Za p. Lovru Olujića, n. kći Ankica Opačak
 
Utorak (11):        Za p. Ljubicu Škalic, n. brat Slavko
                           Za p. Peru Bogdanovića, n. Tomo Gustin
                           Za p. Željka Krmeka, n. obitelj
                                     
Srijeda (12):        Za p. Nikolu Čamu, n. obitelj
                       Za p-g Ivu Krešića, n. susjedi iz Zagrebačke
                       Za p. Jozu Matuška n. Draga sa obitelji
                                     
Četvrtak (13):      Za p. Marka Marića, n. Slavko
                            Za p. Marka Raiča, n. Mirjana Knežević
                                                                                    
Petak (14):          Za p. Anu Pehar, n. Višnja Krmek
                           Za p. Željka Obada, naručuje obitelj
                           Za p. Željka Obada, n. “Neretvanac”
                                                                                    
Subota (15): Duži 900:     Za p. Matu Matuška, n. suprugaStoja
                     Crkva:         Za p. Vinka Šutala, n. kći Mirjana Jogunica
                                    Za p. Radu Tomaševića, n. supruga Lucija
                                   Za p. Ružu Krmek, zadušnica
                                     
Nedjelja (16): Župna cr.  u 900:      Šćepo Džono za svoje pokojne
                                                       Za p. Radu Curića, n. Šćepo Džono
                                       u 1100:      Za p. Peru i Maru Palameta, n. sin Ivan
Nova cr.  u 730:      Z a   n a r o d
                                   u 1800:    Ilka Ćorić za svoje pokojne
                                                 Za p. Stipu i Grgu, n. Ilka Ćorić
 
Pretplatnici Crve na kamenu mogu u sakristiji podići novi broj!
 
Ovih dana je u Gospodinu preminula naša župljanka Ruža Šanje r. Kuzman s Kamneica, redovno je primala svete sakrament. Pomolimo se za pokoj njezine duše!