Nedjelja 10. ožujka 2019.

ŽUPSKI OGLASI od 11. do 17. ožujka 2019.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic.@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
    – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
    – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1800.
 
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu odmah iza mise pola sata
 
U petak je Križni put 1800 sati i sv misa.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1800 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (11):        Za p. Karlu Prkačin, n. sestra Nikolina
                             Za p. Radu, n. obitelj
                             Za p. Angelu Udženija, n. obitej
                         Za p. Nikolu Lučić, n. Anđelka i Andrija Krešić
 
Utorak (12):          Za p. Anicu Kriste, n. obitelj
                         Za p. Slavka i Maru Obradović, n. Ljubica Menalo
                         Za p. Zorana Prišlića, n. obitelj
 
Srijeda (13):           Za p. Marinka Lovrić, n djelatnici KARAKE
                         Za p. Maru Putica, n. Ivka Prkačin
                         Za p. Ivicu i Mariju Međugorac, n Lidija Nikolić
                                      
Četvrtak (14):       Za p. Božicu Šutalo, n. sin Miro
                         Za p. Mandu Jogunica, n. kći Cvija
                         Vinko Šimunović za svoje pokojne
                                      
Petak (15):           Za p. Karlu Prkačin, n. obitelj  
                        Za p. Stojana Glavinić, n. supruga Ruža
                        Ruža Glavinić za svoje pokojne
                        Za p. Karla i Dražena, n obitelj Butigan
                                      
Subota (16):          Duži 900:     Za p. Đuru Matuško, n Marijana Matić
     Crkva:          Za p. Božicu Šutalo, n. kći Katica Raguž
                                              Za p. Jozu i Mandu Gustin, n. sin Tomo
                                             Za p. don Boška Obradovića, n. ob. Konjevod
                                      
Nedjelja (17): Župna cr. u 900:          Za p. Božicu i Anicu Gverović, n. Jozo Lovrić
                                                           Za p. Janju i Lovru Raič, n. Nikša
                u 1100:        Vlatko Filipović zasvoje pokojne
            Nova cr.  u 730:          Z a   n a r o d
                                   u 1800:       Za p. Ivicu i Ljubicu Čuljak, n.. kćeri
                                                     Mara Krmek za svoje pokojne
 
   Stigao je novi broj Crkve na kamenu, pretplatnici ga mogu podići u sakristiji.
 
     Jedna molba: nisu rijetke zabune s oburom na narudžbe misa pa bismo molili da se kod narućivanja držite ovog reda. 1) Ime pokojnika, oni su najvažniji!, 2) zatim ime naručitelj 3) tek kao posljednje potraga za datumom. Godišnjice naručujte najmanje mjesec, a njbolje bi bilo mjesec i po prije!