Nedjelja 10. siječnja 2016.

ŽUPSKI OGLASI 11. – 17. siječnja 2016.
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
Po dolasku s praznika obitelji koje nisu bile na blagoslovu na Bogojavljenje mogu zatražiti da ih svećenik dogovorno posjeti s blagoslovom obitelji.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (11):      Za p. Tomu Lujanović
                       Za pokojnog Ivu Smiljanić
                       Za p. Ružu Vuletić, n. Luca Putica
 
Utorak (12):        Za p. Mišu i Ivu Jovanović, n. sin Drago
                       Za p. Luku i Katu, n. Ana Glavinić
                       Za p. Matu, Lucu i Ružu, n. Marica Obad
 
Srijeda (13):        Za pokojnog Ivu Krešić, supruga Ljuba, zadušnica
                            Za p. Stojana Marčinko, n. kći Angela Lovrić
 
                       Za p. Stjepana Leženić, n. obitelj
                                     
Četvrtak (14):      Za p. Stojana i Danicu Marčinko, n. Pero
                       Za p. Ivicu Krešić, n. Josip
                       Ljuba Knežević za svoje pokojne
                                     
Petak (15):          Za p. iz. ob. Prce i Jović, n. djeca
                       Za p. Marka i Ružu Puljić, n. Draga Krešić
                       Za p. Ivana i Slavku Trogrlić, n. Boro
                                     
Subota (16):        Duži 900:    Za p. iz ob. Katić, n. Marica Barčot
                           Crkva:        Za p. Iliju Butigana, n. obitelj
 
                                         Za p. iz. ob. Sentić i Raič, n. Vinko
                                         Za p. Radu Tomašević, n. supruga Lucija
                                                                                    
Nedjelja (17):      Ž. cr. u 900:         Za p. Katu Jonjić, n. obitelj
                                     u 1100:       Za pokojnu Božu Previšić, n. ob. Čamo
                           N. cr. u 730:         Z a   n a r o d
                                u 1700:       Ružica i Ivica Glavaš za svoje pokojne
 
Vjeronauk krizmanicima po rasporedu.
 
Novi broj Crkve na kamenu mogu podići pretplatnici u dvorani. Oni koji se nisu predbilježili mogu to učiniti odmah danas i podići svoj broj.