Nedjelja 10. veljače 2019.

ŽUPSKI OGLASI od 11. do 17. veljače 2019.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
    – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
    – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
U ponedjeljak Gospa LurdskaDan bolesnika. Molit ćemo za naše bolesnike, stare i nemoćne One bi pokretne mogli i dovesti na veernju misu
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (11):            Za p Tomislava Miškovića, n. Marijana Slamnik
                            Za p. iz. ob. Pavličević, n. Ruža Nikolić
                            Za p. Ivana Nikolića, n. ujak Branko
                
Utorak (12):            Za p. Josipa Matića, n. Danijela Butigan
                            Za p iz ob. Butigan i Matić, n. Danijela
                            Za p. Šćepu i Božicu Batinović, n. Mara Čuljak
 
Srijeda (13):            Za p. Anđu i ost. sv pok, n. Jasna Šutalo
                            Za p. Božu, Ružu i Nikolu, n. Milan Batinović
                            Za p. Božu, n. brat Jozo Ljiljanić
                                                  
Četvrtak (14):           Za p. iz. ob. Mustapić, n. Vida Raič  
                             Za p. Mirka i Jelku Raič, n. Marica i Seka
                             Za p. Radu Kalauza, n. Dragan
                                                  
Petak (15):              Za p. Đuru, Ružu i Rosu, n. Ljuba Goluža
                                Za p. iz ob. Marić i Šutalo, n. Anđelko i Anica
                           Za p. Nikolu Glavinić, n. Pero
                           Za p. Milu Buntića, n. obitelj
                                                  
Subota (16):     Duži 900:      Za p. Đuku Matuška, n. obitelj
    Crkva:       Za p. Filipa i Janju Kozina, n. Jasna Šutalo
                                         Za p. Ivku i Đuru, n. sestra Luca
                                         Za p. Pasku Bačuića, n. supruga Luca
                                                  
Nedjelja (17):   Žup. cr. u 900:     Za p. Ljubu i Marijana Lovrić, n. Mladenka Matušić
                                                     Jozo i Angela Lovrić za svoje pokojne
                                                     Za p. Katarinu Lozančić, n Mara Ćorić
              u 1100:     Za p. Jozu i Zorana Nuića, n. Nada Pavlović
                              Za p. Bosu Pandžić i Katu Glavaš, n. Nada Pavlović
                             Za p. Marinka Lovrića, n. obitelj
              Nova cr. u 730:     Z a   n a r o d
                                     u 1700: Za p. Anicu Bačić, n. Nada Obradović
                                                  Za p. Maru, Đuru i ost sv. p. n. Mladenka Škobo
   
 Stigao je novi broj Crkve na kamenu, pretplatnici su popisani na njihovom broju. Nije dobro da uzmete tuđi broj, djeca će vam predati vaš!
 
Ovih dana je u Gospodinu premino MARINKO LOVRIĆ Pomolimo se za pokoj njegove duše