Nedjelja 11. kolovoza 2019.

ŽUPSKI OGLASI 12. – 18. VIII.   2019.
 

VAŽNE OBAVIJESTI:

    1. Oglasi se zaključuju tek subotom navečer i službeno čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi.

2. Molimo da nam eventualne propuste i pogreške javite najkasnije do subote navečer na  tel. +387 36 880-048   ili   na e-mail:  don.ivica.puljic.@tel.net.ba da možemo ispraviti pogrešeno!!!

 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
U četvrtak je zapovjedna svetkovina Uznesenje BDM – Velika Gospa U našoj župi pučka misa u 900 i večernja u 1900 satiMise u 1100 sati nema, misa je u Gracu.
U subotu 17 kolovoza u našoj župi su na prenoćištu Hodočasnici Hrvatskog Marijanskog zavjeta koji hodočaste za narod i Domovinu Gosinim svetištima. Po običaju trebat ćemo ih okrijepiti nečim za večeru i doručak Molimo da se odazove tkogod može.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (12):        Za p. Ružu Bogoje, n. obtelj
                         Za p. Antu Drmića, n. sestra Iva
                         Za p Josipu Katić, n. Anđelka
                        
Utorak (13):          Za p. Ivana i Maru Menalo, n. Cvija Obad
                         Za p. Andrijui Danicu Obad, n. Ivica
                        Za p. Đuru i Đuku Crnčević, n. Mara
              
Srijeda (14):          Za p. Matu Vukasovića, n. Ljubica Raič
                         Za p. Mihajla Kitina, n. Drgan Kalauz
                         Za p. iz ob. Jurković i Kalauz, n.Vlado i Ružica
              
Četvrtak (15):       U 900 sati:    Za p iz ob. Lovrić i Marčinko, n. Jozo i Angela    
                         U 1900 sati: Za p Marka i Cvijetu Puljić
                                             Za p. Peru i Cviju, n. Ivica Marić
                                             Za p. Janju i Klaru, n Ivica Marić
              
Petak (16):            Za p. Nedjeljku Leženić, n. djeca
                         Za p. Maru Daniić, n unuka Gabriela
                         Za p. Nadu, n. Tina Prskalo
              
Subota (17):     Duži 900:     Za p Đuru Matuška, n obitelj
Crkva:         Za p. Nikolu Čamo, n. suruga Janja
                                       Za p. Ljubu, Sofiju i Zdravka, n. Ljilja Šutalo
                                        Za p. Đuru Prkačina, n. kći Mirjana Šutalo
 
Nedjelja (18): Župna cr. u 900:            Za p. Floberta Koljnrekaj, n obitelj
                                                             Z a   n a r o d
                u 1100:         Za p. Lucu, Anđu i Maru, n. Lucija Novaković
              Nova cr. u 730:           Obitelji u čast. Gospe Schönstadtske
                                   u 1900:         Za p Ivku i Stjepana Babić, n Jure
                                                       Za p. iz ob. Babić, n. Sandra
 

U utorak 13. kolovoza je ispit krizmanika. Obavezno doći, koji ne dođu ići ćei u Mostar