Nedjelja 11. ožujka

Home / Župni oglasi / Nedjelja 11. ožujka
ŽUPNI  OGLASI  12. – 18. III. 2012. god.

     Iduće nedjelje je raspored sv. misa: pučka u 900, misa mladih u 1100 i večernja u 1800 sati.
U četvrtak je svečano klanjanje pred izloženim sakramentom u 2000 sati.
U petak je Križni put u 1800 sati.
Kroz tjedan su večernje mise u 1800 sati, bit će ovim rasporedom:
Pon. (12):     Za pokojnog Božu Kriste, naruč. obitelj
                    Za pok. Anicu Kriste, naruč. obitelj
                    Za pok. Ružu Krvavac, naruč. Borka Dodig

Ut. (13):       Za pok. Ivicu, naruč. supruga Marija Međugorac
                    Za pok. Zorana Prišlić, naruč. Maja i Nada
                    Za p. Božicu Papić, n. kći Marija

Srij..(14):     Za pok. Filipa, naruč. kći Jasna Šutalo
                   Za pok. Anđu i Anu, naruč. obitelj Šutalo
                   Za pok. Matu i Marušku, naruč. Ilija Putica
       
Čet. (15):    Nikola Vujnović za svoje pokojne    
                  Za pok. Anicu, n. sin Nikica Noković
                   Za p. Maru i Božu Leženić, n. Staza sa ob.
Pet. (16):    Za pok. Janju Raič, naruč. obitelj
                  Za pok. Janju Raič, naruč. obitelj Trogrlić
                   Marija Ćorić za duše u čistilištu
       
Sub. (17):    Duži 900:      Ado Čamo za svoje pokojne
                  Crkva:           Za pok. Andriju, naruč. obitelj Kralj
                                       Za pok. Anicu Krešić, naruč. Slavko sa obit.

Ned. (18):    U 900:          Z a   pok. č. s. Ilinku Raguž, n. Kristina Škobo
                   U 1100:          Z a   n a r o d
                  U 1800:           U čast Schönstadtske Gospe, n. obitelji
            
     Prva sv. Pričest u našoj župi je po ustaljenom običaju na blagdan Duhova pod misom u 1100 sati, ove je to godine  27. svibnja.
    Na svetkovinu Presv. Trojstva 3. lipnja Biskup će slaviti sv.  misu u novoj crkvi te blagosloviti zvona na novom zvoniku  u 1800 sati.
Ovih dana je u Gospodinu preminuo NIKOLA BUTIGAN koji je zadnje vrijeme preselio u Neum.   Pomolimo se za pokoj njegove duše!

———————————————————————-

(Eventualne nejasnoće i primjedbe možete uputiti na tel. 880-048 ili mobilni: 063 350-188)

Leave a Reply

Your email address will not be published.