Nedjelja 11. prosinca 2016.

ŽUPSKI OGLASI 12. – 18. prosinca 2016.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
Večeras odmah iza večernje mise u 1800 sati dvorani nove crkve s koncerttom duhovne i svjetovne glazbe gostuje zbor “Prijatelji” iz Čitluka i duo Elma-Ani iz Zagreba. Ulaz slobodan. Preporučujemo..
U utorak je sv. Lucija.
U srijedu je sv. Ivan od Križa
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu
 
Kroz tjedan su mise zornice u 600 i večernje u 1700 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (12):      Za p. Janju Ruda, n. Pava Kriste
                       Za p. Željka Krmeka, n. obitelj
                      Mato Mišković za svoje pokojne
 
 Utorak (13):        Za p. Gašpu i Anicu i braću i sestre Butigan, n. Ruža Kalauz
                       Za p. iz ob. Sentić, n. Ivan
                       Za p. Antuna Batinović, kći Anica Bošnjak
 
Srijeda (14):        Za p. iz ob. Sentić i Raič, n. obitelj Vinka Sentića
                       Za p. Đuru Crnčević, n. supruga Mara
                       Za p. iz ob. Žuvelek, n. Mara Crnčević
 
Četvrtak (15):      Za p. iz ob. Raič i Krndelj, n. Martin i Željka        
                       Za p. Jozu Pehara, n. kći Višnja Krmek
                       Anđa Raič za svoje pokojne
                                     
Petak (16):          Ljudevit Bačić za svoje pokojne
                       Za p. Ivana Marčinka, n. Marica
                       Za p. Maru Daničić, n. obitelj
                                     
Subota (17):        Duži 900:    Ado Čamo za svoje pokojne
                           Crkva:        Za p. Matu Raiča, n. obitelj
                                          Za p. Stjepana i Božicu Batinović, n. kći Ljubica Čuljak
                                         Za p. Mariju i Juru Jazvić, n. obitelj Mišetić
                                     
Nedjelja (18):      Župna cr.   u 900:   Za p. Mare Peškura, n. Dragan Menalo
                                                           Za p. Jozu Obad, n. Anica Lovrić
                                            u 1100:   Za p. Ivana Bošnjaka, n. supruga Anica
                          Nova cr.     u 730:    Z a   n a r o d
                                            u 1700:   U čast Gospe Schönstadtske
 
   Stigao je novi broj Crkve na kamenu, pretplatnici ga mogu podići u sakristiji.