Nedjelja 11. X. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   12. do 18. X.  2020.

Iduća nedjelja je Misijska nedjelja kada se osobito molimo za misionare i misije te prilažemo  koliko možemo za njihovo napredovanje. Svete mise su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19.
*
Iduće nedjelje je i sv. Luka Evanđelist pa ima misa i  na Brestici u 11 sati.
*
Lijepo molimo naše čitače na mali sastanak u srijedu iza mise. Bilo bi nam vrlo drago da se uključi još osoba i starijih i mlađih.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (12):        Za p. Maru i Peru Vidić, n. Bernard
                             Za p. Damjana i Maru Obad, n. Mira
                             Za p. Iliju Matića, n. kći Marija
*
Utorak (13):         Za p. Marka i Ivu Raič, n. kći Mirjana Knežević
                            Za p. fra Slavka Topića, n. Mirjana Krešić i Dario Goluža
                            Za p. Nikolu Obradovića, n. kći Suzana
*
Srijeda (14):       Za pokojnu Ivu Šimić, n. obitelj
                           Za p. Žerljka Obada, n. obitlj
                           Za p. Žerljka Obada, n. obitlj Prović
*
Četvrtak (15):       Za p. Vinka i Anicu Šutalo, n. kći Marija
                              Za p. Jozu Pehar, n. obitelj
                              Ante Matić za svoje pokojne
*
Petak (16):            Za p. Maricu Tomić, n. Neno
                              Za p. Maricu Tomić, n. Ivana
                              Za p. Željka Obada, n. Neretvanac
*
Subota (17):  Duži u 9:     Za p. Jozu Matuška, n. sin Blaško
                      Crkva:         Za p. iz ob. Sentić i Kitin, n. Vide i Slavica
                                         Za p. Đuru Maslaća, n. kći Nevenka Lovrić
                                         Za p. Martina Udženiju, n. kći Ruža
*
Nedjelja (18):  Žup..cr. u 9:  Za p. iz ob. Matić i Šimunović, n. Davorka Matić
                                     u 11:      Za p. Stanka i Anu n. Mara Martinović
                   Brestica       u 11:     Za pokojne, n. Stanko Raič
                   Nova cr.    u 7 i 30:  Z  a   na r o d
                                      u 19:      U čast Gospe  Schönstadtske
*
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
      ILIJA MARKOV, sin Žarkov i Marije r. Matić   –
      KRISTINA BUTIGAN, kći  Ivicina i Mire r. Kitin