Nedjelja 12. lipnja 2015.

ŽUPSKI OGLASI   13. – 19. svibnja 2016.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
U ponedjeljak je sv. Ante, sv misa u 1100 sati u Starom Neumu s prigodom za ispovijed sat prije mise. U župskoj crkvi je misa u 1900 .
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom:
 
Ponedj. (13): St. Neum: Za p. Antuna Batinović, i ost. pok.u groblju n. Teo Čuljak
                                      Za p.. Maru i Vidana Leženić, n. ob.
                      Crkva:     Sandra Babić za svoje pokojne
                               
Utorak (14):        Za p. Ivana Puticu, n. sin Josip
                            Stoja Došen sv. Anti
                       Za p. Ivana, n. brat Dragan Njavro
 
Srijeda (15):        Za p. iz ob. Krečak i Kulaš, n. obitelj           
                       Za p-g Ivu Puticu, n. sin Tiho
                       Za p. Stojana i Božicu, n. Nikica Šutalo         
 
Četvrtak (16):      Za p. Anđelka Raič, n. kći Nada Šutalo   
                       Za p. Maru Raič, n. Nada Šutalo
                       Za p. Miška i Luciju Raguž, n. Ivanka Knežević
 
Petak (17):          Za p. Katu Obradović, n. Neđa
                       Za p. Juru Bešker, n. kći Lucija Novaković
                       Za p. Božu Krmeka, n. obitelj
             
Subota (18):     Duži 900:    N. N.
  Crkva:       Za p. Ivana Puticu, n. Božica
                   Za p. Vinka Bačića, n. obitelj
                                       Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
                                                 
Nedjelja (19): Župna cr.        u 900:   Za p. Katu Čamo, n. sin Ivica
                                              u 1100: Za p. Matka Butigana, n. obitelj
   Nova cr.     u 730:    Z a   n a r o d
                                         u 1900: Za p. Ivana Petrušića, n. Nedjeljka Sekulić
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
TOMISLAV KUZMAN, sin Blaškin i Anđe r. Bradarić   –   i
IVANA ŠUTALO, kći Nikicina i Vide r. Previšić
     
   Zahvaljujemo Dominiku Kuzmanu za tepiseriju na klupama  nove crkve
                                                                                             .
       Stigao je novi broj Crkve na kamenu – pretplatnici ga mogu podići u sakristiji.