Nedjelja 12. travnja

ŽUPNI OGLASI 13. – 19. travnja 2015.
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: rana sveta misa u 700 i večernja u 1900.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1900 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (13):      Za p. Stjepana Konjevod, n. sin Josip
                           Za .p. Ivanu i Nikolu Butigan, n. sin Ilija
                           Za p. Iliju i Anicu Krešić, n. Vesna i Ilija Butigan
 
Utorak (14):        Za p. Anđelka Raiča, n. kći Luca Lovrić
                       Za p. iz. ob. Šćepana Maslaća, n. Luca Lovrić
                       Za p. iz ob. Džono i Maslać, n. Marko i Nada
                                    
Srijeda (15):  Za p. Matu Butigan, n. Mihajlo
                       Ivka Šanje za pokojne
 
Četvrtak (16):      Za p. Nikolu i Katu Butigan, n. Božo      
                            Za p. Slavka i Rosu Krešić, n. Ljuba Goluža
                           Za p. Matu i Lucu Krešić, n. Draga
                                     
Petak (17):          Za p. Ankicu Lovrić, n. suprug Nikola
                       Za p. Ankicu Lovrić, n. Neđa
                       Za p. Ivana, n. ob. Pijević
                                     
Subota (18):        Duži 900:    Ruža Matuško za svoje pokojne
                            Crkva:        Za p. Juru Pavličevića, n. Ruža Nikolić
                                               Za p. Jozu Maslaća, n. kći Slavica Bačić
                                               Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
                                  
Nedjelja (19):      Ž. cr. U 900:      Za p. Juru, n. kći Tonka Perić
                                     U 1100:   Za p. Janju Krmek, zadušnica
                                                   Za p. Jaku Bjelokosić, n. supruga Mara
                            N. cr. U 700:    Z a   n a r o d
                                U 1900:   Za p. Nikolu Jurkovića, n. Stana i Ljubo
 
 
Bili su uskrsni blagdani pa mnogi pretplatnici nisu podigli svoj broj Crkve na kamenu, mogu ga podići danas u sakristiji
 
Vjeronauk krizmanicima: utorkom u VIIIa u1500 – i VIIIb 1600 sati
 
Ovih dana je u Gospodinu preminula Janja Krmek iz Vranjeva Sela opremljena svetim sakramentima. Pomolimo se za pokoj njezine duše…