Nedjelja 12. veljače 2017.

ŽUPSKI OGLASI 13. – 19. II. 2017.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba 
 
Kroz tjedan su sv. mise ovim rasporedom;
 
Ponedj. (13):       Za p. Stojana i Danicu Marčinko, n. Angela Lovrić
                       Za p. Niku Glavinića, n. sin Pero
                       Marko Katić za svoje pokojne
 
Utorak (14):        Za p. Anđu, Anu i pok. iz ob. Šutalo i Kozina, n. Miro i Jasn
                       Za p. Božu i Maru Zovko, n. Dinka Kralj
                       Za p. Stjepana Babića, n. sin Jure
 
Srijeda (15):        Za p-g Milu Buntića, n. obitelj
                       Za p. Luciju i Miška Raguž, n. Ivanka Knežević
                       Za p. Stjepana, Anku i Ivicu Bačić, n. Ruža Zovko
 
Četvrtak (16):      Ilija Raguž za p. roditelje, sestru i brata   
                       Za p. Anicu Bačić, n. Nada Obradović
                       Za p. Blaža i Anu Marić, n. Ilka Kriste
                                     
Petak (17):          Za p. Ljubu i Marijana Lovrić, n. Jozo
                       Za p. Niku i Maru Glavinić, n. sin Ivo
                       Anica Šutalo za p. roditelje i sestre
                                     
Subota (18):        Duži 900:    Za p. Ivu Katić, n. ći Marijana
                           Crkva:        Za p. Filomenu Jonjić, n. obitelj
                                          Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
                                         Mara Bjelokosić za svoje pokojne
                                     
Nedjelja (19):   Župna cr.u 900:        Za p. Marijana i Ljubu Lovrić, n. kći Milenka
                                         u 1100:     Za p. Boška Matića, n. Šćepo Džono
                          Nova cr .u 730:       Z a   n a r o d
                                    u 1700:     Za p. Božu, Ružu i Neđu, n. Milan Batinović
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
NIKOLA LOVRIĆ sin Matin i Luce r. Raič   –
ANA GOLUŽA, kći Vjekoslavova i Danice r. Marković
 
Izražavamo zahvalnost Miri Škobi, Ivi Bačiću, Mariu Bačiću, Mihi Šutalu i Šćepi Džoni za otklanjanje kvara na krovu crkve.
 
Na stolu u dnu crkve može se nabaviti novi broj Crkve na kamenu.