Nedjelja 13. studenog

ŽUPNI  OGLASI 14.-20. studenog 2011.


     Iduće nedjelje je svetkovina Krista Kralja, raspored sv. misa: pučka u 900, misa mladih u 1100 i večernja u 1700 sati.

    U ponedjeljak je sv. Nikola Tavelić.  Misa u Dužima u 1100  a u crkvi u 1700 sati.

     Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:

Ponedjeljak (14)  Duži: :     Za pok Josipu, naruč. Anđa Katića sa obitelji
                            Crkva:   Za pok. Stojana Glavinić, naruč. obitelj
                                          Ante Matić za svoje pokojne

Utorak (15):         Za pok. Luku i Janju, naruč. Manda Radoš
                            Za pok. Ivana, Ružu i Jozu, naruč. Vlado Dodig sa obitelji

Srijeda (16):         Za pok. Ivana Marčinko, nar. obitelj
                             Za pokojnu Dragu Papić, naruč. Dana, Staza, Boža i Marica

Četvrtak (17):       Za pokojnog. Ivu Šutalo, naruč. kći Tereza Matić
                            Za pok. Franju Matković, naruč. kći Jelena

Petak (18):           Za pok. Pasku, Danicu i Slavku, naruč. Tomo Leženić
                            Obitelji u čast Schoenstatske Gospe

Subota (19): Duži 900:    Ivo Mišković za pokojne
                  Crkva:         Za pok. Maru i Peru, naruč. Pero Krešić
                                       Za pok. Niku, Danicu, Lazu, Božicu i Katu, naruč. Dragan Prkačin

Nedjelja (20):  U 900:       Ankica Krmek za svoje pokojne
                    U 1100:         Anđa Kriste za svoje pokojne 
                    U 1700:        Z a  n a r o d
     Pokojna Frida Previšić je donedavno bila naša župljanka, pomolimo se za pokoj njezine duše


(Eventualne nejasnoće i primjedbe možete uputiti na tel. 880-048 ili mobilni: 063 350-188. Također i na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba)