Nedjelja 14. III. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI   od  15. do 21. ožujka 2021.

 Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 18 sati.
– U četvrtak je svečano klanjanje izloženom sakramentu
– U petak je sv. Josip, večernja misa s križnim putem u 18 sati.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 18 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (15):                  Zadušnica: Za p. Janju Batinović, n. obitelj
                             Za p. Slavka Savića, n. obitelj
                             Za p. Karlu Prkačin, n. obitelj
                             Za p. Milenka i Božicu Maslać, n. obitelj
*
Utorak (16):                   Zadušnica: Za p. Ivanu Krešić, n. ob.
                              Za pokojnog Ivu Glavinića, n. Neđa
                             Za p. Božu Butigana, n. Petar Bogdanović
                             Za p. Janju Krešić, n. Marina Franić
*
Srijeda (17):         Za p. Janju i Lovru Raič, n. Nikša
                             Za p. Janju i Niku Putica n. Luca Lovrić
                             Za p. Vlahu, Ivicu i Katu, n. obitelj Lakić
    *
Četvrtak (18):       Za p. Dragana Obada, n. obitelj
                             Za p. Vlahu Lakića, n. radne kolege
                             Obitelji u last Gospe Schönstadtske
 *
Petak (19):            Za p. Anicu i Miru Jurić, n. Stana Tomić
                             Za p. Antu i Luciju, n. kći Zora Konjevod
                              Za p. Đuru i Danu Perić, n. Verica Miholjević
                             Za p. Ivana Maslaća, n. obitelj
 *
Subota (20):        Duži u 9:     Za Josipu Katić, n. Jozo
                                Crkva:         Za p. Šćepana i ostale sv. p. n. Dragan Marić
                                                  Za p. Nikolu, Ivicu, Tadiju i Janju, n. Marica Marić
                                                 Za p. don Ivu Pavlovića, n. sestra Danica Marčinko
*
Nedjelja (21):  Župska cr. u 9:     Za p. Božu Maslaća, n. obitelj
                                                     Za p. Nikolu Krešića, n. sin Ivo
                                        u 11:      Za pokojnu Miru Raič, n. Pero
                                                      Za p.Božu Matića, n. obitelj
                       Nova cr. u 7 i 30:    Z a   n a r o d
                                          u 18:    Za p. Nikolu i Ivku Krešić, n. Marica Tolja
                                                      Za p. Andriju Krešića, n. Marica Tolja
*
      Vjeronauk krizmanicima u ovom tjednu: IXa iznimno u ponedjeljak: djevojčice u u 10 15 i dječaci u 11. sati, a IXb u  srijedu djevojčice u 10 i 15 i dječaci u 11 sati.
 *
    Ovih dana su u Gospodinu preminule IVANA KREŠIĆ. r. Batinović i JANJA BATINOVIĆ r. Glavinić opremljene svetim sakramentima.