Nedjelja 11 ožujka 2018

ŽUPSKI  OGLASI  12. – 18. ožujka 2018.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   
    – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
    – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1800.
 
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu
U petak je Križni put u 1800 sati.
U subootu su korizmene ispovjedi u našoj župi po ustaljenom rasporedu:
    I grupa u 1100 –  II. grupa u1330 i III. grupa u  1500 satisu
 
    Kroz tjedan su  sv. mise u 1800 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (12):      Za p. Anicu Kriste, n. obitelj
                           Za p. Zorana Prišlića, n. obitelj
                           Za p. iz ob. Šimić i Marenić, n. Ankica
 
Utorak (13):    Za p. Ivicu i Mariju Međugorac, n. Lidija Nikolić
                       Obitelj Mišković zasvoje pokojne
                        Za p. iz ob. Marasović i Krmek, n. ob. Marasović
 
Srijeda (14):    Za p. Božicu Šutalo, n. sin Miro
                       Za p. Božicu Šutalo, n. sin Nikica
                        Za p. iz ob. Marić, n. Dragica    
        
Četvrtak (15):    Za p. Karlu Prkačin, n. obitelj    
                          Za p. Karlu Prkačin, n. prijatelji
                           Za p. Karla Prkačin, n. ob.Kulaš
        
Petak (16):        Za p. Matu Matića, n. sin Nikola
                         Za p. Anđelka Šutala, n. sin Vicko
                         Za p. Andriju i Ivku Raguž, n. Draga Menalo
 
Subota (17):    Duži 900:     N.N. na odluku
                        Crkva:         Za p. Ivana Čuljka, n. Ljubica
                                            Za p. iz ob. Krešić, n. Jure
                                           Za p. Janju i Lovru Raič, n. sin Nikša
        
Nedjelja (18):  Župna cr. u 900:         Za p. Božu i Anicu Gverović,  Jozo Lovrić
                                         u 1100:     Za p. Nikolu Kalauza, n. Ivica
                                                           Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
                        Nova cr.    u 730:       Z a  n a r o d
                                         u 1800:     Za p. Vlahu i Katicu, n. brat Ivan Lakić
 
     Stigao je novi broj Crkve na kamenu pretplatnici ga mogu podići