Nedjelja 14. prosinca 2014.

ŽUPNI OGLASI 15. – 21. prosinca 2014. god.
 
Svete mise iduće nedjelje su ovim rasporedom:  
          – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
          – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 
Staru i nemoćnu čeljad ispovijedat ćemo u tjednu pred Božić.
 
Koji se nisu uspjeli ispovjediti mogu prije večernjih misa, najmanje pola sata!!!
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (15):      Za p. Nedjeljku Leženić, n. obitelj
                      Mara Krmek za svoje pokojne
                      Za p. Stjepana i Božicu, n. Vlado Matić
 
Utorak (16):        Za p. Ivana Marčinka, n. obitelj
                       Za p. Maru Daničić, n. obitelj
                       Za p. Jozu i Ružu Butigan, n. Slavko
 
Srijeda (17):        Za p. Katu Jonjić, n. obitelj
                       Za p. Mirka Prkačin, n. obitelj
                       Za p. Matka Butigan, n. obitelj
             
Četvrtak (18):      Za p. Matu Raič, n. Ruža 
                            Gospi Schönstadtskoj, n. štovatelji
                       Za p. Ružicu i Ivana Večerak, n. Nedjeljka Sentić
             
Petak (19):          Za p. Matka Butigan, n. obitelj Vinka Sentića
                       Za p. Nedjeljka i pok. iz ob. Sentić i Raič, n. Vinko
                       Za p. Lazu, Anicu i Juosipa Noković, n. Normela
             
Subota (20):        Duži 900:    Za p. Dragicu i Đuku Matuško, n. Tereza
                           Crkva:        Za p. Fabijana, n. sestra Mara Ćorić
                                         Za p. Nikicu, Janju i Vidu, n. Andrija Krešić
                                         Obitelj Beno za pokojne
             
Nedjelja (21):      Ž. cr. u 900:         Za p. Stjepana Bačić, n. ob.
                                                       Luca Bačić za svoje pokojne
                                     u 1100:        Za p. Peru Raiča, n. obitelj
                            N. cr. u 730:         Z a   n a r o d
                                u 1700:       Za p. Mariju i Juru Jazvić, n. ob. Mišetić