Nedjelja 7. srpnja 2019.

ŽUPSKI OGLASI 8. – 14.   srpnja 2019.
 

VAŽNE OBAVIJESTI:

 

    1. Oglasi se zaključuju tek subotom navečer i službeno čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi.

2. Molimo da nam eventualne propuste i pogreške javite najkasnije do subote navečer na  tel. +387 36 880-048   ili   na e-mail:  don.ivica.puljic.@tel.net.ba da možemo ispraviti pogrešeno!!!

 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
    – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
     – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1900.
Župnik Nevesinja obavještava da će u nedjelju prije Ilindana,, tj. 14. srpnja 2019., biskup Ratko slaviti sv. misu na Morinama na Livodi u 1100 sati.
 
U utorak je naša blaženica Marija Petković.
U četvrtak je sveti Benedikt.
U subotu je Gospa Bistrička.
 
Kroz tjedan su sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (8):          Za p. Ružu i Vidu, n kći Anđelka Jogunica
     Za p. Anđelka Raiča, n. kći Nada Šutalo
                         Za p. Tomu Leženića, n. Ruža
 
Utorak (9):            Za p. Stjepana Matića, n. Petar Raguž
                         Za p. Stanislavu
                         Za p. Radoja Jozića, n obitelj
 
Srijeda (10):         Za p. Bobu i Peru Čamo, n Manda
                         Za p. Vukicu, Zdravka i Tanju, n. Ruža Konjevod
                         Za p. Vukicu, Zdravka i Tanju, n. Nada Krešić
                                      
Četvrtak (11):       Za p. Kazimira i Anđu, n. sin Ivan Bogdanović    
                         Za p. Jozu, Karla i Vidu, n. Ivan Bogdanović
                         Za p. Anku i Peru Katić, n. Luka
                                      
Petak (12):            Za p. Kristu Kristića, n. supruga Ivka
                         Za p. Peru i Ružu Jogunica, n Miro
                         Za p. Juru Prkačina, n. supruga Vinka
                                      
Subota (13):          Duži 900:     Za p. Maru i Maricu Čamo, n Janja
     Crkva:          Za p. Zdrava Jelića, n sestra Mirjana
                                              Za p. Cvijetu Matić, n . kći Ivanka Savić
                                              Za p. Maru Džono, n. Ivan
                                      
Nedjelja (14): Župna cr.  u 900:         Za p. Ivana Nikolića, n prijatelji
                                        u 1100:        Za p. Ivku i Đuru Krmek, n Nada Maslać
                         Nova cr. u 730:           Za p iz. ob. Prskalo i Šakić, n. Šimun i Vesna
                                                           Za p. Juru, Nikolu i Ivana, n. Nada Udženija
                                    u 1900:       Z a   n a r o d
 
Ovih dana je u Gospodinu preminle naše župljanke MIRJANA OBRADOVIĆ.  i JANJA LOVRIĆ. Pomolimo se za poko njihovih duša!