Nedjelja, 14. svibnja 2023.

RASPORED  SVETIH  MISA

Ponedjeljak, 15. svibnja

19.00 – Za +IVU Bogdana i ost. ++ iz obitelji

Utorak, 16. svibnja

19.00 – Za +JANJU i LOVRU Raiča

Srijeda, 17. svibnja

19.00 – Za +JOZU i MANDU Gustin

Četvrtak, 18. svibnja – S P A S O V O

19.00 -Za +STOJU i JOZU Dragićevića

             Za +ŠĆEPU Marića

             Za +PAVU Žilića

             Za sve ++ iz ob. Žilić i Božić

             Za duše u čistilištu

             Za +BOŽICU Menalo i MANDU Krešić

             Za +SLAVKA Bačića

             Za +JELENU Ostapenko

             Za +MIRKA Maslaća

             Za +MARINU Raič

             Za +MIŠU, MARU i MATU Raiča

             Za +ANICU i NEDJELJKA Miškovića

             Za +ĐURU Lakića i ILKU Bjeloperu

             Za sve ++ iz ob. Udženija i Curić

             U čast Gospi Schönstadtskoj

             Za +RUŽU Butigan

             Za +PETRA i JELU Radoš

             Za +MARTINA Puticu

             Za +BOSILJKU Batinović

             Za +DUŠKA Alavanju

             Za +ANĐU i ANĐELKA Bajića

Petak, 19. svibnja

19.00 – Za +FRANJU i ANU Duvnjak te VIDANA i STOJKU Krešić

Subota, 20. svibnja

09.00 –                   Duži: Za +ANDRU Čamu

19.00 – Za +IVKU Raguž

Nedjelja, 21. svibnja – 7. uskrsna nedjelja

Župna crkva: u 09.00 sati

09.00 –                   Za sve ++ iz ob. Raič i Krndelj

11.00 –                   SV. KRIZMA

Nova crkva: u 19.00 sati

19.00 –   Za +DRAGUTINA Ressnera

Ponedjeljak, 22. svibnja

19.00 – Za +MARU Glavinić

Utorak, 23. svibnja

19.00 – Za +ILIJU-ILKU i MIJU Bjeloperu

Srijeda, 24. svibnja

19.00 – Za +DRAGICU Vukorep te ZORKU i IVANA Konjevoda

Četvrtak, 25. svibnja

19.00 -Za sve ++ iz ob. Majstorović

             Za sve ++ iz ob. Prović

             Za +MARIJU Štrbac

             Za duše u čistilištu

             Za +STOJANA Glavinića

             Za +IVU, PERU i KATU Raič

             Za +IVU, NIKU, MARU i MARU Glavinić te CVIJU Čović

             Za +MARU Krešić

             Za sve ++ iz ob. Andrijević i Grgić

             Za +VIDU i MANDU Raguž

             Za +MIRKA Maslaća

             Za +STJEPANA Matića

             Za +IVANA Glavaša

             Za +DAMJANA i MARU Obad

             Za +BOŽICU Maslać

             Za sve ++ iz ob. Raguž i Vuletić

             Za +ANTU i MARTINA Raguža

             Za +BOŽICU Maslać

             Za +MARINU Ćorak

Petak, 26. svibnja

19.00 – Za +CVIJU Sentić i RUŽU Žulj

Subota, 27. svibnja

09.00 –                   Duži: Za +NEDJELJKA i PERU Matuška

19.00 – Za +JOSIPA Marčinka

Nedjelja, 28. svibnja – D U H O V I

Župna crkva: u 09.00 sati

09.00 –                   Za +SLAVKA i RUŽU Konjevod

11.00 –                   Za +MIRKA Maslaća

Nova crkva: u 19.00 sati

19.00 –   Za +SLAVKA i MARU Obradović

TRODNEVNICA ZA KRIZMU

U našoj župi imat ćemo trodnevnicu kao duhovnu pripravu za ovogodišnje krizmanike, njihove roditelje i kumove. Ispovijed krizmanika, roditelja i kumova bit će u subotu, 20. 5. 2023., u 11 sati. Sveta krizma bit će u našoj župi, u nedjelju, 21. 5. 2023., u 11 sati. Ove godine naša župna zajednica ima 25krizmanika. Uključimo ih u svoje molitve i neka ih Božji blagoslov čuva i prati!

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

Crkveni brak žele sklopiti Mario Šutalo, sin Ante i Marine r. Lopin, naša župa i Helena Dujmović, kći +Josipa i Sonje r. Raič, župa Ričice. Vjenčanje je predviđeno u župi Ričice, 26. 5. 2023.

Ako netko zna za kakvu ženidbenu zapreku, dužan je to reći. Mladencima želimo obilje Božjeg blagoslova.

NAŠI  NOVOKRŠTENICI

U nedjelju, 7. 5. 2023., krstila se Bruna Matić, kći Marina i Andree r. Brać. Bruna se rodila u Mostaru, 23. 2. 2023. Kuma joj je bila Marija Tolja.

Roditeljima čestitamo!

NAŠI  POKOJNICI

U ponedjeljak, 1. 5. 2023., preminula je Bosiljka Batinović. Bosiljka se rodila u Neumu, 9. 7. 1932. Ispraćaj i sprovodni obredi obavljeni su u groblju sv. Ante-Neum, 2. 5. 2023.

U nedjelju, 7. 5. 2023., preminuo je Nikša Mišković. Nikša se rodio u Dubrovniku, 4. 4. 1965. Ispraćaj i sprovodni obredi obavljeni su na groblju Kiševo, 9. 5. 2023.

Pokoj vječni daruj im, Gospodine!

ČIŠĆENJE CRKVE

Redovni termin čišćenja je u 14 sati. Obitelji koje čiste crkve u naredna dva tjedna:

Subota, 20. 5. 2023.: Roditelji ovogodišnjih Prvopričesnika.

Ruđera Boškovića; Stjepana Radića:

Subota, 27. 5. 2023.: Obitelji: Mate Savića, Darija Prskala, Ljube Jurkovića, Dražena Obada,  Ivana Jurkovića; Jure Nikolića, Zdenka i Ivana Matića, Janje Čamo.

Hvala svima na čišćenju crkve.