Nedjelja 15. veljače 2015.

ŽUPNI OGLASI 16. – 22. veljače 2015.
 
(Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrjeme unijeti ispravke) na tel. (–387 36) 880-048 ili na e-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
 
Iduće nedjelje je prva korizmena, tradicionalno zvana Čista. Svete mise su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana misa u 730 i večernja u 1700. – Počinju korizmena pokornička hodočašća župa u svetište Kraljice Mira u Hrasno u 1500 sati. Naša župa je raspoređena u drugu nedjelju korizme kada bismo trebali predvoditi i pjevanje i molitve.
U srijedu je Čista srijeda, strogi post i nemrs. Obred pepeljanje je prije mise.
U četvrtak je svečano klanjanje izloženom sakramentu odmah nakon mise. Kad se klanjanje veže sa sv. misom onda ono skupa sa misom čini jednu uru (sat) klanjanja.
U petak je križni put pa skraćena sv. misa u 1700 sati.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (16):      Za pokojne Milu i Ivu, n. sestra Anica Bošnjak
                       Za p. Anicu Bačić, n. Nada Obradović
                       Za p. Nedjeljku Leženić, n. obitelj
 
Utorak (17):        Za p. Maru i Janju Papac, n. Marijana Matić
                       Za p. Katarinu Lozančić, n. kći Mara Ćorić
                           Za p. Antu i Filomenu Jonjić i Boška i Anicu Putica, n. Ljilja Bačić
 
Srijeda (18):        Za p. Matiju Prović, n. kći Anđelka Matuško
                       Za p. Nikolu Glavinić, n. obitelj
                       Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
 
Četvrtak (19):      Draženka i Željko Jogunica za svoje pokojne
                       Za p. Za p. Matana Vukasović, n. Draženka i Željko Jogunica
                      Za p. Antuna i Maru Batinović, n. Ivka Krešić
 
                                                        
Petak (20):          Za p. Anicu Krešić, n. Nedjeljka
                           Za p. Danicu, n. Vinko ili Ivica ? (molimo javite ispravak)
                           Za p. Cvijetu i Peru Prkačin, n. kći Stana
                                                        
Subota (21):        Duži 900:    Za p. Peru Čamo, n. obitelj
                           Crkva:        Nada Mslać za pokojne
                                               Za p. Nikolu i Ivku, n. sin Ilija Raguž
 
 
                                          Za p. Đuricu, n. brat Ilija Raguž
                                                        
Nedjelja (22):      Župna cr.   U 900:   Za p. Ivana, Janju i Cviju, n. Nedjeljko Konjevod
                                                            Za p. Ivana, Janju i Cviju, n. Dragica Menalo
                                              U 1100: Za p. Branka Batinić, kći Blasženka Novaković
                             Nova cr.    U 730:    Z a   n a r o d
                                               U 1700: Za p. Marka i Božicu Papić, n. obitelj