Nedjelja 15. VIII. 2021. Velika Gospa

ŽUPSKI  OGLASI  od  16.  do 22. VIII.   2021.

 Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19 sati.
*
KRIZMANICI! provjera znanja je u četvrtak 19. kolovoza u 10 sati.  Na ispitu se BEZUVJETNO MORA SVAKI KRIZMANIK POJAVITI. AKO NETKO NE DOĐE RAČUNAT ĆE SE DA JE ODGODIO KRIZMU ZA DOGOGDINE!!!
Treba donijeti i pokazati ili teku u kojoj je sve napisano  ili isprintani materijal s interneta kao dokaz iz čega se učilo!!!! 
*
U petak počinjemo devetnicu Gospi od Zdravlja

*

U subotu će kod nas prenoćiti kao i svake godine hodočasnici Marijanskog Zavjeta za domovinu Hrvatsku. Svake smo ih godine okrijepili na putu i to je bilo naše sudjelovanje u molitvi za domovinu. Nadam se da ćemo se i ove godine i to radosno odazvati. Trebat će nešto nareska, pite, uštipaka, vode, sokova. Trebalo bi se prijaviti da znademo na što možemo ralunati

*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (16):      Zadušnica: Za p. Ružu Savić, n. obitelj
                           Za p. iz ob. Bogdan i Konjevaod, n. Ivo i Boja
                           Pasko i Katarina Leženić za svoje pokojne
                           Mara Krmek za svoje pokojne
*
Utorak (17):       Za p. iz ob. Vujnović, n. Dragan
                           Za p. Ivana Glavinića, n. Goran i Tanja Moro
                           Za p. Peru i Anku Katić, n. Luka
                           Obitelj Koncul za svoje p.
*
Srijeda (18):     Za p. Nikolu Čamo, n. Janja sa obitelj
                           Za p. iz ob. Lovrić i Sentić, n. Marija i Pero
                           Za p. Luku i Janju, n. sin Ivo Martić  
                           Zas p Mandu i Franu Ilić, n. Manda Martić
                           U čast Gospe Schönstadtske, naručuju obitelji
   *                                  
Četvrtak (19):   Za p. Pavu Žilića, n. obitelj       
                           Za p. Ivana Glavaša, n. prijatelji
                           Za p. Šćepu Leženić, n. Josip
                           Za p. don Aleksandra Borasa, n. Ružica Krešić
   *                                  
Petak (20):        Za p. iz ob. Marić i Šutalo, n. Anđelko i Anica
                           Za p. Ivana Miškovića, n brat Mato
                           Za p. Bokana Miškovića, n. brat Mato
                           Za p. Ivana n. Nikica Njavro
   *                                  
Subota (21): Duži u 9:      Za p. Đuru Matuška,n. obitelj
                                           Za p. Đuku i Dragicu Matuško, n. Tereza  
                      Crkva:           Za p. Nenada Križanović, n. obitelj
                                           Za p. Franu Žuveleka, n. Anđelka Katić
                                           Za p. Katu Žuvelek, n. Anđelka Katić
                                           Za p. Dragutina Barišić, n. Anđelka Katić
              *                       
Nedjelja (22):  Župska cr. u 9:   Za p. Božicu Maslać, n. obitelj
                                                    Za p. Peru Pavlovića, n. kći Anka
                                        u 11:    Ružica Bogdanović za svoje pokojne
                     Nova cr. u 7 i 30:    Za p. Šćepana Marića, n. obitelj
                                                    Za p. Ivana Marčinka, n. supruga Marica
                                        u 19:   Za p. iz obitelji Vujnović, n. Nikola
                                                    Z a   n a r o d
*
        Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
ZVONIMIR PAVLOVIĆ, sin pok. Nikice i Danice rođene Vučina   –   i
DRAGANA DALMATIN, kći Mirina i Slavice rođene Kalauz.
  *                                     
Ovih dana je u Gospodinu preminula  RUŽA SAVIĆ. Pomolimo se za pokoj njezine duše.