Nedjelja 16. studenog 2014.

ŽUPNI OGLASI 17. – 23. studenog 2014. god.
 
Iduće nedjelje je svetkovina Krista Kralja – završetak crkvene godine. Svete mise su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
U petak je spomendan Prikazanje B. D. Marije – kalendarska Gospa od Zdravlja.
U subotu je sv. Cecilija, zaštitnica crkvenog pjevanja. Večernja sv. misa u 1700 sati.
 
Kroz tjedan su večernje mise u 1700 sati, bit će ovim rasporedom:
 
Ponedj. (17):      Za p-u Ivu Šutalo, n. kći Tereza Matić
                       Za p. Anđu Matić, n. Ilija
                       Za p. Katu Jonjić, n. obitelj
                               Za p. Mirka Prkačin, zadušnica
 
Utorak (18):        Za p. iz. ob. Bošković i Marković
                       Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
                       Za p. iz ob. Kužić i Babić, n. Sandra
 
Srijeda (19):        Za p. Nedjeljku Leženić, n. obitelj
                       Za p. Pasku i Danicu, n. Tomo Leženić
                       Za p. Anicu Previšić, n. Marija
 
Četvrtak (20):      Ob. Prović za svoje pokojne  
                       Za p. Ivana Pavlović, n. ob. Lakić
                       Za p. Matiju Zorić, n. obitelj
                                     
Petak (21):          Za p-g Miru Šimić, n. brat Živko
                       Za p-g Miru Šimić, n. obitelj
                       Za p. Juru Bešker, n. Lucija Novaković
                                     
Subota (22):        Duži 900:   Za p. Matu Batinovića, n. Anica
                            Crkva:     Za p. Ljubu i Katicu, n. Mirela Lučić
                                        Za p. Ivana Bakter, n. Mirjana Matuško
                                            Za p. Iliju Markanović, n. kći Slađana Prkačin
                                     
Nedjelja (23): Žup. cr. U 900:   Za p. Jeru i Šimu, n. Stana Putica
                                    U 1100: Za p. Jozu i Katu Džono, n. Pero
                                                Za p. Peru i Anicu Džono, n. Pero
                                
                       Nova cr. U 730:   Z a n a r o d
                                 U 1700: Za p. Slavka, Marka i Anđu Buconjić, n. Staza Leženić
 
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
VIDE VLAHIĆ, sin Markov i Anđe r. Marić – i
KRISTINA JOGUNICA, kći Vickova i Anđelke r. Konjevod