Nedjelja 16. veljače 2020.

ŽUPSKI  OGLASI    17.  –  23.  veljače  2020.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:   – Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati. – Nova crkva: rana sveta misa u 730 i večernja u 1700.
 *
Kroz tjedan su  sv. mise u 1700 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (17):     Za p. Blaža i Anu Marić, n .Ilka Kriste
                         Za p. Niku i Maru, n. sin Ivo Glavinić
                         Za p. Zoru, Matu i Ivana, n. Vlasdo Putica
                         Za p. iz ob. Butigan, n. obitelj
*
Utorak (18):     Za p. Nikolu Krešića Matina, n. ob.
                         Za p.Matu i Anđu Obad, n.Mato i Neđa Matić
                         Za p. iz ob Raič, n. Anđa
                         Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
*
Srijeda (19):     Za p. Anicu Bačić, n. Nada Obradović
                         Za p. Matu Pavlovića, n. unuk Damir
                         Za p Ružu Krmek, n. Snježana Obradović
                         Za p. iz ob Matić,n. obitelj
*
Četvrtak (20):  Za p. Jozu i Ivicu Njavro, n . brat Milan
                         Za p. Cviju Jurković, n. Jozepka Krmek
                         Za p. Tomu Obradović, n. sin Marinko
                         Za p. iz ob Marić, n. obitelj
*
Petak (21):       Za p. Matka Butigana, n. obitelj
                         Za p. Ivana, Janju i Cviju, n. Neđo Konjevod
                         Za p.iz ob.Jerković, n. Marica i Stjepo Džono
                         Za p. iz ob. Džono, n. Stjepo i Marica Džono
*
Subota (22):   Duži 900: Za p. Pasku, n. Luca Bačić
                                        Za p. Peru, Bobu i Andru Čamo n. obitelj
                          Crkva:    Za p. Nikicu, n. Snježana Raguž
                                        Za p. Branka Batinić, n. Blaženka Novaković
                                       Za p. Franu Šutala, n. sestra Tereza Matić
*
Nedjelja (23)Ž. cr. u 900:   Za p. Nenada Nikolića, n. supruga Eva
                                                Za p. Jozu Raguža, n. sin Drago
                                    1100:    Za p. Ivana Nikolića, n. obitelj
                                                 Za p. Maru Putica, n brat Nikola Matić
                                   Nova u 730:   Za   n a r o d
                                           u 1700: Za p. Antu, Filomenu i Vinka Jonjić, n. Ljilj Bačić
*
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
SLAVEN BUTIGAN,sin. pok. Matka i Marine r. Kežić   –   i
VALERIJA ŽIVKOVIĆ, kći Gordanova i Dražane r. Bambir