Nedjelja 18. IV. 2021

ŽUPSKI  OGLASI   od  19. do 24. travnja 2021.

 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19 sati.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (19):      Za p. Stjepana Konjevoda, n. sin Jozo
                           Za p. Mirjana i Anđu, Maslać,  n. kći Ivanka
                           Za p. Peru Pavlovića, n. Božena
*
Utorak (20):      Za p. Ivana i Nikicu Pavlovića, n. obitelj
                           Za p. Matu, Lucu, Nikolu, Ivanu i Ivu, n. Ljuba
                           Za p. iz obitelji Matić i Papac, n. Ilija i Božica
*
Srijeda (21):      Za p. Danicu Prkačin, n. sin Luka
                           Za p. Slavku Batinovičć, n. Mara Čuljak
                           Za p. Božicu Krešić, n. sin Rade
*
Četvrtak (22):   Za p. Slavka i Rosu, n. Đuro Krešić
                          Za p. Antu Marasovića, n. obitelj
                           Za p. Cviju i ost. sv. pok. n. Nedjeljka Sentić
*
Petak (23):        Za p. iz ob. Grbavac, n. Rada Glavinić
                           Za p. Jozu i Anđu Šutalo, n. kći Ana Marić
                           Za p. Đuru i Đuku Crnčević, n. Mara
*
Subota (24):   Duži u 9:      Za p-g Neđu i Josipu,n. Anđa Katić
                          Crkva:          Za p. iz ob. Sentić, n. Vide
                                               Za p. Ivana,  i ost. sv. pok. n. ob. Bjelopera
                                               Za p. iz ob. Savić, n. Gordana Škobo
*
***
Nedjelja (25):  Župska cr. u 9:    Za p. Antu, Ljubu i Stipu Ćapeta, n. obitelj
                                                     Za p. Stjepana Matića, n. Đuro Obradović
                                         u 11:    Za p. Matu i Jaku, i p. iz ob. Čuljak i Mlinarević
                                                     Za p. don Zdravka Ivankovića, n. Kristijan Novaković
                      Nova cr. u 7 i 30:    Z a   n a r o d
                                      u 19:        Za p. Marka Sentića, n. obitelj