Nedjelja 18. lipnja 2017.

ŽUPSKI  OGLASI  19. – 25. lipnja 2017.
 
Službeno se oglasi zaključuju tek subotom navečer i čitaju na nedjeljnoj pučkoj misi. Zato eventualne primjedbe i prijedloge možete uputiti (po mogućnosti što prije da stignemo na vrijeme unijeti ispravke) na tel. –387 36 880-048 ili na e-mail:  don.ivica.puljic@tel.net.ba
 
U petak je Presv. Srce Isusovo. Misa u Dužima u 1100 i u župskoj crkvi u 1900 sati.
U subotu je blagdan Rođenja sv. Ivana Krstitelja. Večernja misa je u novoj crkvi u 1900 sati.
    
Kroz tjedan su  sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
 
Ponedj. (19):      Za p. Matka Butigana, n. obitelj
                           Za p. Ivana, Katu i Boška Obradović, n. Neđa Jogunica
                          Za p. Mandu, n. Mara Ćorić
 
Utorak (20):    Za p. iz ob. Matuško i Penavić, n. Jagoda
                        Za p. Ivana Puticu, n. sin Tiho
                        Za p. Matu i Jerku, n. Danica
 
Srijeda (21):    Za p. Šćepu Leženića, n. obitelj
                         Za p. Nikolu, Katu i Janju, n. Ivica Čamo
                         Za p. Zorana Jurešića, n. obitelj
        
Četvrtak (22):    Za p. Stjepana Matića, n. brat Vlaho
                          Za p. Maru i Iliju Udženiju, n. Ivan    
                          Za p. Stjepana Bačića, n. Ruža Zovko
        
Petak (23):       Duži 1100:       Za p. Peru, Anđu i Bobu, n. Ivka Glavinić
                        Crkva 1900:      Ante Džono za svoje pokojne
                                               Za p. Anđu Putica, n. Draga Džono
                                               Mira Bačić za svoje pokojne
                
Subota (24):    Nova crkva u 1900:      Za p. Željka Krmeka, n. obitelj
                                                            Za p. Antuna i Slavku Batinović, n. Mara
                                                             Ivica Maslać za svoje pokojne i žive
        
Nedjelja (25):    Župna cr.    u 900:      Za p. Peju Opačka, n. supruga Ana
                                              u 1100:     Za p. Celu Markov, n. sin Žarko
                          Nova cr.      u 730:      Z a   n a r o d
                                             u 1900:     Za p. Stjepu Matića, n. brat Nikola